Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sjukförsäkringsavgifterna för 2018 har fastställts

Social- och hälsovårdsministeriet
16.11.2017 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet har fastställt procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för 2018. I procentsatserna har man beaktat det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Sjukvårdspremier

De försäkrades sjukvårdspremie är 0,00 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen 2018. Sjukvårdspremien togs inte heller ut 2017. Statens finansieringsandel av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen ökar med det belopp som motsvarar sänkningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,53 procent. Den premie som tas ut av pensions- och förmånsinkomsterna är därmed 0,08 procentenheter högre än 2017.

Arbetsinkomstförsäkringens avgifter och premier

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 0,86 procent. Avgiften är 0,22 procentenheter lägre än 2017.

Den dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare är 1,53 procent av lönen eller arbetsinkomsten, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 020 euro. Premien är 0,05 procentenheter lägre än 2017. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 14 020 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent.

Den tilläggsfinansieringsandel som betalas av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,17 procent av arbetsinkomsten 2018. Det betyder att den är 0,11 procentenheter högre än 2017.

Statsrådet fastställer procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna genom en förordning som utfärdas årligen. Den förordning som nu utfärdats träder i kraft vid ingången av 2018 och gäller till utgången av 2018.

Ytterligare information

Pekka Humalto, regeringsråd, tfn 02951 63193, [email protected]

Sivun alkuun