Hyppää sisältöön
Media

Viittä asetusta muutettiin vastaamaan translain ja aborttilain muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2023 14.30
Tiedote 54/2023
lakikirjoja

Huhtikuun alkupuolella tulee voimaan uusi laki sukupuolen vahvistamisesta (ns. translaki) ja syyskuun alussa tulee muutoksia raskauden keskeyttämistä koskevaan lakiin (ns. aborttilaki). Valtioneuvosto teki 30.3. useita asetusmuutoksia, joiden avulla lakimuutoksia pannaan täytäntöön.

Uuden translain johdosta muutoksia hyväksyttiin asetuksiin, jotka on annettu erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (ns. keskittämisasetus), seulonnoista sekä sterilisoinnista. Asetusmuutokset ovat pääosin teknisiä. Keskittämisasetukseen siirtyy nyt ns. transasetuksessa oleva hoidon keskittämistä koskeva sääntely. Seulonta-asetuksessa tarkennetaan, milloin sukupuolen perusteella järjestettävä seulonta järjestetään. 

Aborttilain muutoksen myötä ennen 12. raskausviikon loppua tehtävissä keskeytyksissä ei jatkossa tarvita lääkärin tai lääkärien lupaa eikä keskeytykselle tarvitse esittää perusteita. Raskauden keskeyttämistä koskevat asetusmuutokset liittyvät keskeisesti tähän muutokseen. Lisäksi raskauden keskeytyksen yhteydessä annettavan selvityksen ja ehkäisyneuvonnan voi jatkossa antaa myös muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri tietyin poikkeuksin. STM antoi tänään myös asetuksen, jossa uudistetaan raskauden keskeyttämisessä ja steriloinnissa käytettävät lomakkeet. Sterilisointilomakkeiden muutokset liittyvät translainsäädännön muuttamiseen.

Translainsäädännön muutoksista johtuvat asetusmuutokset tulevat voimaan 3.4.2023. Raskauden keskeyttämistä koskeva asetus ja uudet lomakkeet tulevat voimaan 1.9.2023.

Lisätietoa

hallitusneuvos Merituuli Mähkä, p. 0295 163 575 (raskauden keskeyttäminen)

lakimies Marika Lahtivirta, p. 0295 163 605 (translakiin liittyvät muutokset)

[email protected] 

Tiedotetta korjattiin 5.4. Valtioneuvosto teki asetusmuutokset 30.3., ei 30.4.
 

Sivun alkuun