Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vanhuspalvelujen seuranta tuottaa tietoa palvelujen kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.4.2017 11.49
Uutinen

Vanhuspalvelujen seurantatutkimus käynnistyi vuonna 2013 uuden vanhuspalvelulain tultua voimaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ikäihmisten hyvinvointia ja vanhuspalvelulain vaikutuksia vanhuspalvelujen tilaan.

Vuonna 2016 tutkimus jatkui osana hallituksen kärkihanketta, jossa kehitetään iäkkäiden kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa (I&O-kärkihanke). Kyselyt lähetettiin kunnille, kuntayhtymille ja yhteistoiminta-alueille, ja tulokset on nyt koottu THL:n sivuille.

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköille tehdyn kyselyn tulokset on juuri julkaistu THL:n sivuilla:

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) on hallituksen kärkihanke, jossa uudistetaan iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille tarkoitettuja palveluja siten, että ne ovat nykyistä yhdenvertaisemmat ja muodostavat hyvin koordinoidun kokonaisuuden.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Anja Noro, I&O-kärkihanke, p. 0291 163 006, [email protected]

Sivun alkuun