Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vanhempien neuvola ja kotirobotti – bloggaajat ideoivat lapsimyönteistä maailmaa vuonna 2040

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö 30.11.2018 11.05
Yleinen
Vanhempien neuvola ja kotirobotti – bloggaajat ideoivat lapsimyönteistä maailmaa vuonna 2040

Kun ruuhkavuosien ammattilaiset kokoontuvat pohtimaan, miten rakennetaan tulevaisuuden perhemyönteinen maailma, ehdotukset ovat konkreettisia ja nousevat perheiden tarpeista. Vanhempien neuvola, kotipalvelua ja verohelpotuksia lapsiperheille, Islannin harrastusmalli, koko perheelle apua, jos lapsella tai vanhemmalla on mielenterveysongelmia.

”Tänään halutaan oikeasti työkaluja siihen, miten tästä maasta saadaan perhemyönteinen”, evästi lapsistrategian ohjausryhmän jäsen Marja Hintikka perheasioista bloggaavia ja tubettavia vaikuttajia. Ideoita todella riitti, kun parikymmentä vaikuttajaa ryhtyi keskusteluun minilapsifoorumiksi kutsutussa tapahtumassa 28.11. Tavoitteena oli saada uudenlaista moniäänistä lapsiperhekeskustelua valmisteltavana olevan lapsistrategian taustaksi.  

Illan ryhmäkeskusteluja luotsasivat Marja Hintikan lisäksi, Äidin puheenvuoron tubeäiti Inari Fernández, Koti-iskä88 ja lapsistrategian projektipäällikkö Marianne Heikkilä.

Nuoret toivovat yhteistä aikaa – miten se voidaan saavuttaa?

Ideoita perhemyönteisemmän yhteiskunnan rakentamiseen löytyi useita. 

Tubeäiti Inari Fernández vastaa kanavallaan 9-22-vuotiaiden nuorten kysymyksiin tavallisen äidin näkökulmasta. 108 vanhemman tukirinki ja yhteistyökumppanit, kuten Väestöliitto, SOS-Lapsikylä, Rikosuhripäivystys ja Kasper ry, ovat apuna vastausten koostamisessa. 

”Pointtina on auttaa nuoria ymmärtämään vanhempia. Rakentaa ymmärryksen siltaa vanhempien ja lasten välille”, Inari kertoo.

Tubeäidin tekemän kyselyn mukaan nuoret toivovat toistuvasti vanhemmiltaan: Enemmän yhteistä aikaa, rakastamista ja sen sanomista äänen, tasa-arvoista kohtelua. Miten nämä asiat voidaan maksimoida vuonna 2040?

Minilapsifoorumin keskustelijat ideoivat useita keinoja. Erityisesti työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen tuntui vaikeimmalta, sillä krooninen aikapula ja huono omatunto olivat jokaiselle tuttuja.

”Perheen yhteisen ajan lisäämiseen auttaisi se, että kotiapua olisi paremmin saatavilla. Konkreettinen keino olisi myös ns. Islannin malli, jossa lapsen harrastuksia tuetaan taloudellisesti ja harrastukset ovat päivisin heti koulun jälkeen. Näin illat eivät kulu harrastuksiin kuskaamisessa ja perheelle jää oikeasti enemmän aikaa yhdessäoloon”, ryhmässä pohdittiin. 

Tuki vanhemmille vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin

Perheasioiden bloggaajat ja tubettajat vaikuttivat valmisteltavaan lapsistrategiaan uudenlaisessa minilapsifoorumissa yhteisen ymmärryksen synnyttämiseksi.

Keskustelijat ihmettelivät, miksi neuvolakäynnit päättyvät, kun lapsi menee kouluun, vaikka usein perheet ja vanhemmat tarvitsevat erityisesti apua juuri koulu- ja teini-ikäisten lasten kanssa. 

”Tarvitaan vanhempien neuvola, johon voisi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä eikä tarvitsisi pelätä leimautumista ja lastensuojelun asiakkuutta. Vanhempainneuvolassa voisi jutella terveydenhoitajan tai muun ammattilaisen kanssa ja miettiä, miten koko perhe toimii. Lisäksi tarvitaan valtakunnallinen chat-pohjainen päivystävä neuvontapalvelu, jossa voisi anonyymisti kertoa vaikeista asioista. Tekoäly voi auttaa tässä jatkossa, ainakin vuonna 2040.” 

Ryhmässä todettiin myös, että perheet tarvitsevat tukea jo lasta odottaessaan. Muutenkin painotettiin mahdollisimman varhaista ja ennakoivaa tukea.  

”Kun vanhemmat saavat ajoissa tukea, apu menee aidosti lapsille. Esimerkiksi mielenterveysongelmissa niin lasten kuin vanhempien pitäisi saada apua heti, kun tuntuu siltä. Ylipäätään koko perhettä ja lähipiiriä pitäisi auttaa ja tukea, jos joku perheenjäsenistä sairastuu. Toiveena on, että yhteiskunta 2040 on sellainen, ettei pompotella luukulta toiselle, vaan apua saisi, kun sitä tarvitaan.”

Työelämään valtiolliset standardit perhemyönteisyydelle

Työn ja perheen yhteensovittaminen on osoittautunut haasteelliseksi myös näille keskustelijoille. Työpaikoille keskustelijat antaisivat perhemyönteisyyskasvatusta etenkin silloin, kun työpaikoilla ei ole kokemusta lapsiperheistä.

”Kun on itse työskennellyt työyhteisössä, jossa ei ole lapsiperheellisiä, joutuu toimimaan koko ajan pioneerina. Näissä työyhteisöissä ei tajuta, että perjantai-iltapäivällä ei voi osallistua palaveriin, joka alkaa klo 16, jos päiväkoti menee kiinni puoli viideltä”, kertoo yksi keskustelijoista.  

”Työelämän suuntaan tarvitaan valtiolliset standardit perhemyönteisyydelle, eräänlainen perhemyönteisyyden Joutsenmerkki. Perhemyönteisyydestä pitäisi tehdä yritysten kilpailuvaltti!”

Armollisempaa, tasa-arvoista vanhemmuutta vuonna 2040

Minilapsifoorumissa oli mukana myös yksi minikokoinen osallistuja.

Koti-iskä88 pohti, onko vanhemmuus juurikaan muuttunut vuodesta 1950 vuoteen 2018. Raha ja asenteet vaikuttavat edelleen siihen, miten hoitovastuuta jaetaan. Myös koti-iskä88 sai kuulla vitsailua kotirouvaksi jäämisestä ja naistenhommista, kun hän ilmoitti jäävänsä hoitovapaalle.  

Vuonna 2040 tilanne toivottavasti on jo toisenlainen ja vanhemmuus tasa-arvoisempaa. 

”Silloin ollaan toivottavasti päästy jo eroon niistä vanhemmuuden suorituspaineista, joita rakennamme sekä itse että median kautta. Vanhemmuus ei kuitenkaan ole mitään ydinfysiikka, vaan ihan tavallista olemista lasten kanssa. Sen ei tarvitse olla suorittamista vaan elämistä.”

”Tarvitaan myytinmurtajat vanhemmuuteen eli tosi paljon asennetyötä. Me voimme myös itse miettiä, miten puhumme vanhemmuudesta ja perheestä. Olemme itsekin työpaikalla ja voimme vaikuttaa paljon siihen, miten siellä suhtaudutaan perheisiin ja lapsiin. Lapset ovat osa normaalia elämää”, keskustelussa summattiin. 

Keskustelujen antia käytetään kansallisen lapsistrategian valmistelussa

Minilapsifoorumin tekijät: Koti-iskä88, Marianne Heikkilä, Marja Hintikka ja Inari Fernández

Ensimmäinen Lapsifoorumi järjestettiin 30.10.2018. Se kokosi laajasti järjestöjä, viranomaisia, aikuisia ja lapsia, nuoria ja virkamiehiä, yrityksiä ja kansalaisia käymään dialogia lasten, nuorten ja perheiden asioista. Toinen Lapsifoorumi on tarkoitus järjestää 10.1.2019. Tubettajien ja bloggaajien minilapsifoorumi järjestettiin 28.11.2018

Lapsifoorumit ovat osa kansallisen lapsistrategian valmistelutyötä, jossa tavoitteena on lapsiystävällisempi Suomi. Valmistelua tehdään OKM:n ja STM:n yhteistyönä.

#lapsistrategia #perhemyytinmurtajat

Kuvat: Sirpa Päivinen

***