Hyppää sisältöön
Media

Vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen on entistä tärkeämpää koronapandemian jälkeisessä maailmassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2021 12.42
Uutinen

Koronapandemia on vaikuttanut huomattavasti vammaisten henkilöiden elämään. Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen pandemian jälkeisessä elpymisessä ja jälleenrakennuksessa on teemana YK:n vammaissopimuksen osapuolikokouksessa. Kokous järjestetään 15.-17.6.2021 pääosin etäkokouksena. 

Suomi on järjestämässä kokouksen yhteydessä kaikille avointa pohjoismaista sivutapahtumaa 17.6. klo 15.30. Sivutapahtumassa halutaan erityisesti korostaa vammaisten henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään ja osallisuuteen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru pitää tilaisuudessa avauspuheenvuoron. Hän korostaa puheenvuorossaan sitä, että esteetön ja saavutettava yhteiskunta yhdessä yksilöllistä tarpeita vastaavien palveluiden kanssa ovat tärkeässä roolissa itsenäisen elämän mahdollistajina.

”Maailmanlaajuinen koronapandemia on korostanut vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamisen tärkeyttä. Nyt on tärkeää varmistua, että vammaisten henkilöiden oikeudet turvataan myös koronapandemian jälkeisessä jälleenrakennuksessa ja elpymisessä”, ministeri Kiuru painottaa.

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyö

Suomi on tänä vuonna Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Samalla Suomi toimii myös Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston puheenjohtajana. Neuvosto on neuvoa-antava elin, joka tukee eri politiikan aloja ja yhteistyötä vammaisten henkilöiden osallisuuden edistämisessä. Sen toimintaa koordinoi Pohjoismainen hyvinvointikeskus (NVC). Neuvoston jäsenistä puolet on Pohjoismaiden hallitusten nimeämiä ja puolet vammaisjärjestöjen nimeämiä.  

Yhtenä Suomen pääteemana on sosiaalisesti kestävä Pohjola. Tämän teeman ympärille rakentuvat myös vammaisalan teemat. Kaikkea Vammaisalan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston työtä määrittävät YK:n vammaisyleissopimus ja kestävän kehityksen Agenda 2030:n periaatteet. 

Vammaisalan sisältöteemoiksi on nostettu vammaisjohtajuuden ja alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten henkilöiden oikeudet. Läpileikkaavia teemoja ovat vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä ja osallisuus. Pohjoismaisella yhteistyöllä on vammaisalalla suuri merkitys, ja koronaviruspandemia on vain korostanut sitä.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Tea Hoffrén, p. 0295 163 220

Sivun alkuun