Hyppää sisältöön
Media

Vammaissopimuksen toinen kansallinen toimintaohjelma julki - vammaisten henkilöiden oikeudet otettava huomioon kaikessa toiminnassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2021 9.26
Tiedote

Suomessa on julkaistu toinen YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma. Toimintaohjelmalla toimeenpannaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta, joka tuli voimaan Suomessa kesällä 2016.

Yhtenä toimintaohjelman tärkeänä tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista ja vammaisten henkilöiden oikeuksien valtavirtaistamisesta eri hallinnonaloilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Valtavirtaistaminen tarkoittaa, että vammaisten henkilöiden oikeudet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. 

110 toimenpidettä vievät kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa

Toimintaohjelma koostuu 110 toimenpiteestä, joiden toteuttamiseen eri ministeriöt ovat sitoutuneet. Ohjelman toimenpiteet muodostavat 13 kokonaisuutta, joista osa on periaatteellisia ja poikkileikkaavia. 

Uutena sisältöalueena on otettu mukaan turvallisuus. Toimintaohjelmaa on valmisteltu keskellä koronaepidemiaa. Vammaisten ihmisten turvallisuuteen on poikkeusoloissa kiinnitettävä erityistä huomiota ja samalla on muistettava myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

”Ohjelma on yksi askel kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, mutta perillä emme vielä ole. Emme voi tyytyä siihen, että vammaisten ihmisten työllisyys, koulutus, elintaso ja osallisuus jäävät muuta väestöä heikommiksi. Esteettömyyden ja saavutettavuuden sarallakin meillä on vielä tehtävää. Myös jokaisella vammaisella ihmisellä tulisi olla oma koti ja mahdollisuus oman näköiseensä itsenäiseen elämään. Meillä on käynnissä suuria yhteiskunnallisia reformeja, joissa on mahdollista edistää myös näitä tavoitteita”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Toimintaohjelmaa on laadittu yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa

Toimintaohjelman tekemisestä on vastannut vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, jossa ovat edustettuina vammaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta keskeiset ministeriöt. 

Lisäksi on kuultu vammaisjärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Heiltä on saatu tietoa niistä YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisista asioista, joita toimintaohjelmassa tulisi ensisijaisesti edistää.

Lisätietoja

pääsihteeri Merja Heikkonen, p. 0295 163 203

Sivun alkuun