Hyppää sisältöön
Media

Vammaispalvelujen järjestäminen osana maakuntien sote-palveluja saa kannatusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2018 16.23
Tiedote 182/2018

Vammaispalvelut voitaisiin jatkossa liittää osaksi maakuntien sote-palvelujärjestelmää ja perustaa vammaispalvelujen osaamis- tai resurssikeskus viidelle yhteistyöalueelle. Tätä mieltä oli noin kolme neljästä lausunnonantajasta, jotka kannattivat selvityshenkilöiden, Riitta Hakoman ja Markku Niemelän, aiemmin tänä syksynä tekemää ehdotusta.

Selvityshenkilöiden raportti erityishuoltopiirien asemasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa oli lausunnolla 1.10.2018 asti. Lausuntoyhteenveto on juuri valmistunut. 

Valtaosa lausunnonantajista kannatti myös Vaalijalan liittämistä osaksi Etelä-Savon maakunnan liikelaitosta sekä määrittelemistä erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen valtakunnalliseksi järjestäjäksi. Rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten henkilöiden hoidon ja kuntoutuksen palvelutuotannon keskittäminen TAYS:n ja Vaalijalan yksiköihin sai laajan kannatuksen.

Vammaisten lasten perusopetusta koskeva ehdotus sai lausunnonantajien parissa selkeästi laajinta kannatusta. Lähikouluperiaatteelle oli käytännössä yksimielinen kannatus.

Eniten mielipiteitä jakaa ruotsinkielisten palvelujen järjestäminen

Eniten kritisoitiin ehdotusta ruotsinkielisten vammaisten henkilöiden erityispalvelujen keskittämisestä Varsinais-Suomen maakunnan ylläpitämään osaamis- tai resurssikeskukseen. 

Vastustajat katsoivat, että valinnanvapaus ja asiakkaiden kielelliset oikeudet eivät pääse toteutumaan lähipalveluissa, mikäli ruotsinkieliselle väestölle luodaan keskitetty poikkeusratkaisu. Kårkullan kehitysvammaisten henkilöiden palveluihin painottuva erityisosaaminen katsottiin liian kapea-alaiseksi, kun otetaan huomioon eri tavoin vammaisten henkilöiden erilaiset yksilölliset tarpeet. 

Ehdotusta kannattaneet sen sijaan kiittivät keskitettyä ratkaisua, joka mahdollistaisi asiakkaiden kielellisten oikeuksien toteutumisen, riittävän väestöpohjan ja erityisosaamisen säilymisen. 

Lausuntoyhteenveto julkaistaan mahdollisimman pian myös ruotsiksi.

Lisätietoja

ylijohtaja, osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338 (soittopyynnöt tekstiviestillä)
sosiaalineuvos Kari Haavisto, p. 0295163342
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 0295163405
[email protected]

Sivun alkuun