Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto antoi kaksi lääkkeisiin liittyvää asetusta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2022 13.35
Tiedote 77/2022

Lääkelain muuttamisesta annettu laki tulee voimaan 1.4.2022. Lakimuutokseen liittyen valtioneuvosto on antanut tänään kaksi asetusta: lääkeasetuksen muuttamista koskevan valtioneuvoston asetuksen ja lääketaksa-asetuksen muuttamista koskevan valtioneuvoston asetuksen. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksen lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Kaikki asetukset tulevat voimaan 1.4.2022.

Lääkeasetuksesta kumotaan sellaiset henkilötietojen käsittelyä sekä apteekkilupia, sivuapteekin hoitajaa ja apteekin verkkopalvelua koskevat säännökset, jotka on siirretty lääkelakiin.

Lääkeasetukseen lisätään säännöksiä sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden yhteiskäyttöön tarkoitetuista rajatuista lääkevarastoista. Asetuksessa säädetään lääkelain ohella varastoja koskevan lupahakemuksen ja ilmoituksen sisällöstä. Lisäksi asetuksessa säädetään rajatun lääkevaraston lääkevalikoimasta poissuljettavista lääkeryhmistä, toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvästä lääkevaraston kuvauksesta, varastojen tarkastamisesta ja toimintayksikön velvollisuudesta pitää kirjaa rajattuun lääkevarastoon sisältyvistä pkv-lääkkeistä. 

Lääketaksasta annettua asetusta muutetaan itsehoitolääkkeiden hintakilpailun edistämiseksi

Asetuksessa säädetään, että itsehoitolääkkeiden vähittäismyyntihintana tulee käyttää vähintään itsehoitolääkkeen lääkelain mukaista tukkuhintaa ja enintään asetuksen laskentakaavan mukaan määräytyvää vähittäismyyntihintaa.

Asetuksessa kielletään itsehoitolääkkeiden myyminen alennettuun yhteishintaan ja alennuksen yhdistäminen toisen lääkevalmisteen tai muun hyödykkeen ostamiseen. Alennusta ei myöskään voida myöntää lääkkeen vanhentumisen perusteella. 

Asetuksessa säädetään lisäksi veteraaneille myönnettävien alennusten ja itsehoitolääkkeille myönnettävien alennusten yhdistämisestä. Lisäksi asetuksen soveltamisalaa ehdotetaan täsmennettävän.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Tuija Metsävainio, [email protected]

Sivun alkuun