Hyppää sisältöön
Media

Valtion koulutuskorvauksia laajennetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen ja sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.10.2018 13.59
Tiedote 153/2018

Hallitus esittää sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin muutoksia, joilla mahdollistetaan koulutuskorvausten maksu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden erikoistumiskoulutuksesta ja sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutuksesta.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus järjestetään yliopistojen sosiaalityön yksiköiden yhteistyönä osana Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin toimintaa. Sosiaalityön erikoistumiskoulutusta järjestävälle yliopistolle voitaisiin korvata koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. 

Erikoistumiskoulutuksen korvaus perustuisi suoritettujen koulutusten lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen. Yliopiston pitäisi ilmoittaa kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalityön erikoistumiskoulutusten määrä. Vuosittain on tarkoitus käynnistää kaksi erikoistumisalakoulutusta ja ottaa erikoistumiskoulutuksiin noin 20–30 opiskelijaa/erikoistumisala.

Aluehallintovirastot maksaisivat valtion korvauksen hakemuksen perusteella. Korvausten suuruudesta, maksamisen perusteista ja muista korvausten hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä säädettäisiin tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Sosiaalihuoltolain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.

Korvausta sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutukseen

Valtio voisi maksaa koulutuskorvausta sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä. Korvaus maksettaisiin sille terveydenhuollon toimintayksikölle, johon erikoispätevyyden saanut henkilö on palvelussuhteessa.

Korvauksen euromäärä on tarkoitus vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella samaan tapaan kuin nykyisin vahvistetaan lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvaukset. Koulutuksen hinta on aikaisempina vuosina ollut noin 4 900 euroa koulutusta kohden.

Aluehallintovirastot maksaisivat koulutuskorvauksen kahdesti vuodessa hakemuksen perusteella.

Vuosina 2012– 2018 erikoispätevyyteen johtavan koulutuksen on suorittanut vuosittain keskimäärin noin 60 henkilöä. Vuonna 2019 valmistuvia arvioidaan olevan 88.

Terveydenhuoltolain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492 (sosiaalihuoltolain muutos)
hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163 384 (terveydenhuoltolain muutos)

Sivun alkuun