Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Staten säkerställer tillräcklig tillgång till skyddsutrustning i hela landet

Social- och hälsovårdsministeriet
24.3.2020 19.32 | Publicerad på svenska 25.3.2020 kl. 10.32
Pressmeddelande 64/2020

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade den 23 mars 2020 att på grund av de undantagsförhållanden som orsakas av coronaviruspandemin är det motiverat att ta i bruk det sjukvårdsmaterial och den skyddsutrustning som finns i statens säkerhetsupplag.

Genom denna åtgärd vill staten se till att skyddsutrustningen räcker till för att skydda yrkespersonerna inom social- och hälsovården i hela landet även i det fallet att epidemiläget förvärras.

Med skyddsutrustning avses den skyddsutrustning som i första hand är avsedd för personalen som vårdar infekterade patienter, till exempel ansiktsskydd, andningsskydd, operationsmasker, skyddsrockar osv. Dessa finns både i sjukvårdsdistriktens lager och i beredskapslager.

Försörjningsberedskapscentralen delar ut skyddsutrustning via fem specialupptagningsområden

Social- och hälsovårdsministeriet har bett Försörjningsberedskapscentralen att dela ut sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning till fem sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus. Distrikten samordnar utdelningen och användningen av materialet i sina egna specialupptagningsområden efter behov för att användas inom kommunernas eller samkommunernas social- och hälsovård.

I den första fasen får varje specialupptagningsområde en mängd skyddsmaterial som står i proportion till distriktets befolkningsunderlag. I fortsättningen tar ministeriet beslut om delning av materialet efter behov.

Finland har bra beredskap

Finland har förberett sig på coronavirusepidemin och mängden skyddsutrustning som behövs för att un-dersöka och vårda coronapatienter är bra. De är inte på väg att ta slut. I enlighet med sjukvårdsdistriktens beredskapsplaner har de olika aktörerna basförråd. Det finns skyddsutrustning i hela landet, men vid behov kan utrustning överföras till ett område med fler sjukdomsfall än i andra områden. 

Finland har också gjort andra materiella förberedelser. Vissa sjukhusläkemedel som behövs för långvarig vård av coronapatienter har skaffats mer än normalt. 
Utöver den nya utrustningen finns det skyddsutrustning som förvarats i säkerhetsupplag under goda för-hållanden och som är testad av VTT i februari 2020. Utrustningen har passerat utgångsdatumet, men är användbar.

Säkerhetsupplagen kompletteras hela tiden

Samtidigt som man börjar dela ut skyddsutrustning till sjukvårdsdistrikten börjar Försörjningsberedskaps-centralen komplettera upplagen. 
Den skyddsutrustning som man behöver för att skydda sig mot coronavirussmitta finns för närvarande tillgänglig på den internationella marknaden via många olika kanaler. Vidare utreder man nu möjligheter-na att börja tillverka viss skyddsutrustning i Finland.

Finland ansluter sig så snart som möjligt till avtalet mellan EU-länderna och Europeiska kommissionen om gemensam upphandling när det gäller medicinska motåtgärder. Avtalet är ett sätt att göra gemensamma upphandlingar av instrument, läkemedel och andra medicinska motåtgärder.

Användningen av skyddsutrustning följs upp för att säkerställa tillgången

Ministeriet följer upp användningen av skyddsutrustningen tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen och universitetssjukvårdsdistrikten. Att tillgången till skyddsutrustning är tillräcklig säkerställs bland annat genom ett ökat antal anvisningar och kontroller över användningen av skyddsutrustningen. 
Universitetssjukvårdsdistrikten svarar för att de har uppdaterad information om mängden sjukvårds-material och skyddsutrustning som har använts och som behövs i specialupptagningsområdena. 

Skyddsutrustning ska användas när det är nödvändigt – inte för säkerhets skull

Ministeriet påpekar att alla social- och hälsovårdsaktörer ska följa de nationella anvisningarna om en ändamålsenlig användning av skyddsutrustningen. 
När det gäller vård- och omsorgsuppgifter inom hälso- och sjukvården (till exempel prehospital akutsjukvård, sjukhus, hälsocentraler, verksamhetsenheter för långtidsvård och omsorg, hemsjukvård) ska personalen använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd och skyddshandskar när de vårdar patienter som insjuk-nat i en luftvägsinfektion. Vid vård av andra patienter eller klienter räcker det med god handhygien. Hemvårdspersonalen ska använda ett mun- och nässkydd för att skydda klienten mot en eventuell smitta som bärs av personalen.

Laboratorierna har egna anvisningar om tagning av prover på patienter som misstänks ha coronavirus.

Ministeriet påpekar att privata aktörer i enlighet med självansvar ska se till att de har tillräckligt med skyddsutrustning i sina lager och att lagren också kompletteras.

Ytterligare information:

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör
Intervjuförfrågningar per e-post till monika.kankaanrinta(at)stm.fi
Kirsi Varhila, kanslichef
Intervjuförfrågningar per e-post till nina.tuominen(at)stm.fi 

Sivun alkuun