Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallisia koronarajoituksia lievennetään - suurimmat muutokset kiihtymisvaiheessa oleville alueille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2021 15.33
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 10.5.2021 päätöksen, jonka mukaan koronaepidemian torjunnassa luovutaan valtakunnallisista toimenpidetasoista. Koronaviruksen torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

STM ohjaa kaikki alueet luopumaan toimenpidetasoihin liitetyistä lisätoimenpiteistä, kuten kuuden hengen kokoontumisrajoituksista.

Vaikka toimenpidetasoista luovutaan, alueita ohjataan edelleen noudattamaan suosituksia ja rajoituksia alueellisen epidemiavaiheen mukaisesti. Hybridistrategian toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.

Muutokset toimenpiteissä ovat suurimmat kiihtymisvaiheen alueilla. Niissä voisi jatkossa avata julkisia tiloja, kuten kirjastoja ja museoita, sallia esimerkiksi ulkotiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan ja järjestää yleisötilaisuuksia osallistujarajoituksin.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset rajoituksista ja suosituksista harkintansa ja lainsäädännön perusteella.

Rajoitusten purkaminen on tehtävä suunnitelmallisesti

STM painottaa rajoitusten purkamisessa suunnitelmallisuutta sekä monipuolista ja laajaa arviointia. 

Jotta rajoituksia voidaan purkaa hallitusti, on tärkeää, että viranomaiset alueilla laativat omat suunnitelmansa. Rajoitusten purkamisessa on otettava huomioon lapset ja nuoret ensin –periaate ja pidettävä kiinni terveysturvallisista toimintatavoista. 

Alueelliset toimenpiteet ovat avainasemassa tartuntojen leviämisen estämisessä ja epidemian uudelleenkiihtymisen torjunnassa. Jos epidemiatilanne vaikeutuu, siihen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti ottamalla käyttöön tehokkaita ja epidemiologisesti tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä.

STM päivittää hybridistrategian toimintasuunnitelman

STM on käynnistänyt hybridistrategian toimintasuunnitelman ja epidemiavaiheisiin liitettyjen suositusten päivittämisen. 

Suosituksissa noudatetaan nykyistä toimintasuunnitelmaa siihen asti, että päivitystyö on valmis. 

Lisätietoja

osastopäällikkö Satu Koskela
johtaja Pasi Pohjola
[email protected]

Sivun alkuun