Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vakuutuslainsäädäntöön tarkennuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.5.2020 15.26
Tiedote

Vakuutuslainsäädäntöön tehdään EU-lainsäädännöstä johtuvia muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2020 alkaen.

Euroopan rahoitus- ja vakuutusalan valvontaviranomaisten toimintaa koskeva uudistus on ollut vireillä EU:ssa vuodesta 2017. Sen yhteydessä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet joulukuun lopussa 2019 muun muassa vakuutusyritysten ns. Solvenssi II -direktiiviä koskevan muutosdirektiivin. 

Finanssivalvonnalle uusia ilmoitusvelvollisuuksia

Finanssivalvonnalle tulee uusia ilmoitusvelvollisuuksia Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista sekä muiden jäsenvaltioiden valvojia kohtaan. Finanssivalvonnan on tehtävä ilmoitus tietyissä rajat ylittävissä tilanteissa, esimerkiksi jos suomalainen vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa vakuutustoimintaa muissa EU-jäsenvaltioissa, tai jos rajat ylittävää toimintaa harjoittava vakuutusyhtiö hakee vakavaraisuusvaatimusten laskemista ns. sisäisellä mallilla direktiivin mukaisen standardimallin sijaan.

Finanssivalvonnan yleiset ilmoitus- ja yhteistyövelvollisuudet ovat olleet laajat jo voimassa olevan lain nojalla. Muutosten voimaantulosta alkaen tietyistä asioista säädetään lain tasolla entistä tarkemmin muutosdirektiivin mukaisesti. 

EU-jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten mahdollista perustaa yhteistyöfoorumi

Finanssivalvonta voi sopia muiden jäsenvaltioiden valvojien kanssa yhteistoimintafoorumin perustamisesta ja osallistua sellaisen toimintaan, jos sen perustaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen tai toinen kansallinen valvoja. Kyse on eurooppalaisittain toistaiseksi melko harvinaisesta yhteistyön muodosta.

Täsmennyksiä mm. vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksiin ja tiettyjen vakuutusmatemaattisten erien laskentaan

Vakuutusyhtiölaissa tehdään tarkennuksia muutamien Solvenssi II -direktiivin säännösten täytäntöönpanoon sekä lähinnä kotimaisista lähtökohdista tehtäviä tarpeellisia täsmennyksiä tasoitusmäärän laskentaan ja vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksiin.

Vakuutusmeklareiden vastuuvakuutuksen vähimmäismäärää korotetaan

Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin muutetut säännökset vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa pannaan myös täytäntöön.

Vakuutusmeklareiden vastuuvakuutuksen vähimmäismäärää korotetaan inflaatiotarkistuksen verran siten, että kansallisen lainsäädännön vaatimukset vastaavat EU-säännöksiä. Vakuutusmeklareiden tai sellaiseksi hakevien on ehdotusten voimaantulon jälkeen varmistuttava siitä, että vastuuvakuutuksen vähimmäismäärä täyttää kansallisen ja EU-lainsäädännön tarkistetut vaatimukset.

Lisäksi tehdään vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin ja vakuutussopimuslakiin.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Juha Jokinen, p. 029 516 3594

Sivun alkuun