Hyppää sisältöön
Media

Vakuutuslääkäritoimintaa kehitetään – neuvottelukunta kokoontui

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2021 14.51
Uutinen

Neuvottelukunta kokoontui nyt ensimmäisen kerran toimikaudellaan 3.5.2021–30.4.2024. Samalla neuvottelukunnan nimi muutettiin muotoon vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävät säilyvät ennallaan.

Vakuutusjärjestelmätoiminnan kehittämisen neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää sosiaalivakuutusjärjestelmän toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä parantaa kansalaisten luottamusta siihen. Tähän pyritään muun muassa kehittämällä vakuutuslääkäreiden koulutusta ja hoitavien lääkärien osaamista sosiaaliturvajärjestelmästä. 

Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja kehittää kansalaisille suunnattua tiedotusta ja neuvontaa. Neuvottelukunnan työhön kuuluu myös sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmän avoimuuden ja koetun oikeudenmukaisuuden kehittäminen ja aiempien toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta.

Kokouksessaan 13.9.2021 neuvottelukunta käsitteli erikoislääkärien konsultoimista korvausprosessissa. Järjestöjen ja vakuutusalan puheenvuoroissa kuultiin monia näkökulmia asiaan. Asian selvittelyä jatketaan virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Neuvottelukunta koostuu useiden alan järjestöjen ja ministeriöiden edustajista. Neuvottelukunnan puheenjohtajan toimii sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen


Lisätiedot

Milla Mustamäki, hallitussihteeri, [email protected]
Jiri Sironen, Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja, [email protected]

Vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukuntaan kuuluvat edustajat STM:stä, OM:stä, Kansaneläkelaitoksesta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, SAK ry:stä, Finanssiala ry:stä, Työeläkevakuuttajat Tela ry:stä, Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry:stä, Lääkäriliitosta, Invalidiliitosta, Neuroliitosta, Suomen kuluttajaliitosta, Suomen potilasasiamiehet ry:stä, SOSTE ry:stä ja Aivovammaliitosta.

Sivun alkuun