Hyppää sisältöön
Media

Vakuutuslääkäritoiminnan kehittäminen jatkuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2021 13.16
Uutinen

Jatkokaudelle asetetun neuvottelukunnan tavoitteena on lisätä vakuutuslääkäritoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukunnan työ jatkuu 3.5.2021–30.4.2024. Neuvottelukunnan edellinen toimintakausi päättyi 30.4.2021. Samalla neuvottelukunnan nimi muuttuu, mutta tehtävät säilyvät ennallaan.

Neuvottelukunnan tavoitteena on lisätä vakuutuslääkäritoiminnan ja sosiaalivakuutusjärjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä parantaa kansalaisten luottamusta siihen. Tähän pyritään muun muassa kehittämällä vakuutuslääkäreiden koulutusta ja hoitavien lääkärien sosiaaliturvaan liittyvää osaamista. 

Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja kehittää kansalaisille suunnattua tiedotusta ja neuvontaa. Neuvottelukunnan työhön kuuluu myös sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmän avoimuuden ja koetun oikeudenmukaisuuden kehittäminen ja aiempien toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta.

Neuvottelukunta koostuu useiden alan järjestöjen ja ministeriöiden edustajista. Neuvottelukunnan puheenjohtajan toimii sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Lainsäädäntöä ja viestintää kehitetty jo aiemmissa hankkeissa

Sosiaali- ja terveysministeriön aiemmissa vakuutuslääkärihankkeissa on kehitetty päätösten perusteluja, viestintää, lääkäreiden osaamista ja eri osapuolten yhteistyötä sekä muutoksenhakua. 

Vuonna 2019 toteutettiin terveydenhuoltolain muutos, jolla yliopistosairaaloille säädettiin velvollisuus antaa lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja tuomioistuimille erilliskorvausta vastaan. Muutoksen odotetaan parantavan muutoksenhakijoiden oikeusturvaa.

Tällä hallituskaudella vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia on korjattu muuttamalla työtapaturma- ja ammattitautilakia, työeläkelakeja ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Lakeihin lisättiin aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset tavasta, jolla vakuutuslääkäri ottaa kantaa etuusasiassa saatuihin lääketieteellisiin selvityksiin.  Lisäksi kansalaisille on pyritty tarjoamaan verkossa entistä ajantasaisempaa ja helpommin löydettävää tietoa vakuutuslääkäritoiminnasta.


Lisätiedot

Milla Mustamäki, hallitussihteeri [email protected]
Jiri Sironen, Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja, [email protected]

Vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukuntaan kuuluvat edustajat STM:stä, OM:stä, Kansaneläkelaitoksesta, Elinkeinoelämän keskusliitosta, SAK ry:stä, Finanssiala ry:stä, Työeläkevakuuttajat Tela ry:stä, Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry:stä, Lääkäriliitosta, Invalidiliitosta, Neuroliitosta, Suomen kuluttajaliitosta, Suomen potilasasiamiehet ry:stä ja Aivovammaliitosta.

Sivun alkuun