Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Stärkande av ungas funktionsförmåga och delaktighet – utlysning av projektunderstöd

Social- och hälsovårdsministeriet
14.10.2016 15.49 | Publicerad på svenska 24.10.2016 kl. 12.30
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd att sökas för projekt i landskapen.Målet med statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti är att minska antalet unga som står utanför utbildning och arbetsliv. Social- och hälsovårdsministeriet har huvudansvaret för åtgärd 3 i ungdomsgarantin: Social- och hälsovårdstjänsterna och mentalvårdstjänsterna för unga stärks och rehabiliteringsplatser garanteras.

Social- och hälsovårdsministeriet söker nu efter

  • ett projekt som bygger upp och förankrar en samarbetsmodell för att stärka funktions- och arbetsförmågan samt möjligheter till deltagande för unga som står utanför utbildning och arbetsliv
  • småskaliga försöksprojekt för att söka nya innovativa lösningar på problempunkter inom tjänsterna för unga.

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser högst 3,5 miljoner i statsunderstöd för ett projekt som genomförs i minst två landskap och som förverkligar de mål som avses ovan i punkt 1 i synnerhet genom utnyttjande och utveckling av redan befintliga funktioner och tjänster på ett innovativt sätt tillsammans samt cirka 50–100 000 euro i statsunderstöd för högst tre sådana försök som beskrivs i punkt 2.

Projekten ska pågå i högst två år och finansieras i enlighet med den nationella statsunderstödslagstiftningen och EU:s regler om statligt stöd.

Läs mer om val av projekt och ansökan om statunderstöd i utlysningsdokumentet (pdf, på finska). Närmare anvisningar finns i de allmänna ansökningsanvisningarna.
Statsunderstöd kan sökas fram till den 9 december 2016.

Vid behov ordnar social- och hälsovårdsministeriet ett möte för finslipning av projektplanerna för de som beviljas statsunderstöd.

Ytterligare information:

Elina Palola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 595
Anne Kumpula, regeringsråd, tfn 0295 163 961 (frågor som gäller statsunderstöden)

Sivun alkuun