Hyppää sisältöön
Media

Nytt handlingsprogram mot könsstympning av flickor och kvinnor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2019 10.49 | Publicerad på svenska 7.2.2019 kl. 10.56
Pressmeddelande

Målet för den närmaste framtiden är att flickor som bor och vistas i Finland inte könsstympas eller skickas utomlands från Finland för att könsstympas. För att nå målet har ett nytt handlingsprogram mot könsstympning publicerats.

För närvarande uppskattas antalet flickor och kvinnor i världen som genomgått könsstympning till 200 miljoner. I Finland bor uppskattningsvis 10 000 flickor eller kvinnor som genomgått könsstympning och cirka 650–3 080 flickor som hotas av könsstympning.

Handlingsprogrammet rekommenderar åtgärder som bidrar till att traditionen med könsstympning kan förhindras och flickor och kvinnor som genomgått könsstympning hjälpas. Åtgärderna är avsedda för såväl kommuner, beslutsfattare, yrkesfolk, organisationer, medlemmar i samfund som utövar traditionen som andra som har att göra med frågan.

Förmedla kunskap till yrkesfolk om att föra ämnet på tal och för olika situationer

Det huvudsakliga syftet är att öka kunskapen och kunnandet hos yrkesfolk och förmedla information om riskgrupper. Yrkesfolk behöver utbildning i att föra fenomenet på tal, handla i olika situationer och om anmälningsskyldighet.

Många exempel på god praxis har redan genomförts i Finland för att förhindra att flickor könsstympas. Avsikten är att man fortsätter att tillämpa dem. Dessutom föreslås allt mer åtgärder som främjar välbefinnandet hos flickor och kvinnor som genomgått könsstympning samt förbättrar kvaliteten och tillgången i fråga om de tjänster som erbjuds dem.

Bakgrunden till handlingsprogrammet är Europarådets konvention

Handlingsprogrammet har utarbetats av Institutet för hälsa och välfärd tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet och en bred styrgrupp. Det är en fortsättning på verksamhetsplanen för förebyggande av omskärelse av flickor och kvinnor för 2012–2016.

Bakom programmet finns Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, den s.k. Istanbulkonventionen. Den förpliktar Finland att utarbeta övergripande anvisningar och garantera ett fungerande system för att förhindra könsstympning.

Handlingsprogrammet publicerades den 6 februari 2019, på internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Under samma dag träffar familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ledare för religiösa samfund för att diskutera stympningen av flickors könsorgan i Finland.

•    Handlingsprogrammet (på finska)

Ytterligare information

Mimmi Koukkula, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7554
Maire Kolimaa, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3389

Sivun alkuun