Hyppää sisältöön
Media

Uusi laki säätelee säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyyttä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2017 13.40
Tiedote 44/2017

Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyydestä säädetään 1.6.2017 lukien uudella lailla. Lääkärin pitää työterveyteen perehtyneisyyden lisäksi suorittaa säteilysuojelukoulutus, jolla varmistetaan riittävä osaaminen säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja säteilyn riskeistä erilaisissa säteilylle altistavissa työtehtävissä. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa asiaa koskevat lakimuutokset 24. maaliskuuta.

Jatkossa vain uuden hyväksymismenettelyn läpäissyt lääkäri voi toimia luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavana työterveyslääkärinä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Luokkaan A kuuluvalla säteilytyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työssään voi altistua säteilylle siinä määrin, että hänelle on järjestettävä henkilökohtainen annostarkkailu.

Oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä myöntää jatkossa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).  Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että jatkossa Valviralta hakee tällaista pätevyyttä 30–40 lääkäriä vuosittain. Suurin osa työterveyslääkäreistä ei ole tekemisissä säteilylle altistuvien työntekijöiden kanssa. Siten kaikkien työterveyslääkäreiden ei tarvitse suorittaa uuden lain tarkoittamaa säteilysuojelukoulutusta.

Tähän asti terveystarkkailusta vastaavan lääkärin pätevyyden on todennut Säteilyturvakeskus (STUK) lääkärin hakemuksesta. Valvira alkaa pitää saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki) merkityistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä verkkosivuillaan. Tällä hetkellä Säteilyturvakeskuksen rekisterissä on noin 460 lääkäriä, joiden pätevyyden Säteilyturvakeskus on todennut. Näiden lääkärien tiedot toimitetaan Valviralle tarkistettavaksi. Tarkistuksen jälkeen Valvira merkitsee hyväksytyt lääkärit Terhikki-rekisteriin, mikäli lääkärit haluavat jatkaa uuden lain tarkoittamina säteilyyn perehtyneinä työterveyslääkäreinä. Valvirasta otetaan yhteyttä kaikkiin lääkäreihin, joilla on tällä hetkellä pätevyys, ja ohjeistetaan siitä, miten lääkäri toimittaa Valviralle oman ilmoituksensa halustaan jatkaa säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä.

Uuden lain tarkoittamaa säteilysuojelukoulutusta voivat jatkossa antaa yliopistot ja Työterveyslaitos. Säteilysuojelukoulutuksesta on pyydettävä Säteilyturvakeskukselta lausunto, jonka tarkoitus on varmistaa, että koulutus täyttää sille asetettavat vaatimukset. Tällä hetkellä tällaista säteilysuojelukoulutusta tarjoaa ainoastaan Työterveyslaitos.

Uusi laki panee tältä osin täytäntöön EU:n uuden säteilyturvallisuusdirektiivin. Samalla lääkärin hyväksyntää koskevat säännökset ja viranomaisohjeet on määritelty lailla, kuten perustuslaki edellyttää.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 029 5163317

Sivun alkuun