Hyppää sisältöön
Media

Uusi asetus eläinlääkkeistä - EU hillitsee antibioottien liikakäyttöä

maa- ja metsätalousministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2018 8.59
Tiedote 90/2018

Euroopan unionissa pitkään valmisteilla ollut eläinlääkeasetus on hyväksytty. Asetuksella säädellään eläinlääkkeen koko elinkaarta, eläinlääketoimijoiden valvontaa ja lääkkeiden käyttöä eläimille.

Säädös on laaja ja siihen on koottu eläinlääkkeitä koskevat tärkeimmät asiakokonaisuudet. Asetuksella luodaan ensimmäistä kertaa yhteiset säännöt eläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden käytölle. Bakteerien ja muiden mikrobien muuttuminen resistenteiksi eli vastustuskykyisiksi lääkkeille on yksi vakavimmista kansanterveyden uhkista koko maailmassa. Mikrobilääkkeitä ovat esimerkiksi antibiootit, ja näillä lääkkeillä hoidetaan muun muassa bakteeri-, virus- ja sieni-infektioita. Rajoituksilla pyritään estämään puutteellisen hygienian ja puutteellisten eläintenpitokäytäntöjen paikkaamista lääkinnällä.

Asetuksessa sallitaan kansalliset, tiukemmat säädökset näiden lääkkeiden hallitun käytön varmistamiseksi. Nyt jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja mikrobilääkkeiden kulutuksessa eläimille, koska lääkkeiden käyttöä koskeva sääntely on ollut jäsenvaltioiden omassa harkinnassa. Mikrobilääkkeiden käyttömääristä pitää tulevaisuudessa antaa myös eläinlajikohtaista tietoa.

Mikrobilääkkeiden käyttöön liittyvät asiat varmistettiin asetukseen viiden jäsenvaltion, Alankomaiden, Itävallan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen tiiviillä ja menestyksellisellä yhteistyöllä.

Asetuksella säädellään myös eläimille tarkoitettujen lääkkeiden valmistusta, myyntilupia, valvontaa sekä lääkkeiden käyttöä. Asetuksen tavoitteena on jäsenvaltioiden lainsäädännön yhtenäistämisen lisäksi eläinlääkkeiden saatavuuden parantaminen koko EU:n alueella sekä hallinnon vähentäminen. Käytännön esimerkkinä lääkkeiden saatavuuden parantamisesta on nettikaupan salliminen reseptittömillä eläinlääkevalmisteilla.

Nyt annettu asetus on osa laajempaa lainsäädäntökokonaisuutta eli niin sanottua eläinlääkepakettia, johon kuuluvat myös ehdotus EU:n lääkerehuasetukseksi sekä lääkeasetuksen muutosehdotus.

Eläinlääkeasetus vaatii vielä ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin lopullisen hyväksynnän ja tullee voimaan loppuvuodesta 2018. Asetusta aletaan soveltaa 3 vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriö: Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, p.029 516 3391, [email protected]

Maa- ja metsätalousministeriö: Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja, p. 029 516 2107, [email protected]

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. 0295223394, [email protected]

Sivun alkuun