Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Uuden sosiaalihuoltolain vahvuutena pidetään ehkäisevien palvelujen lisäämistä

20.8.2014 9.13
Uutinen N5-65006

Sosiaalihuoltolakiluonnoksen lausuntoyhteenveto on valmistunut. Lausunnonantajat kannattavat laajasti asiakkuuden alussa tehtävää palvelutarpeen arviointia ja kaikille asiakkaille nimettävää omatyöntekijää. Myös kotipalvelun vahvistamista sekä oikeutta ehkäiseviin palveluihin ilman lastensuojelun asiakkuutta pidettiin hyvin tärkeinä uudistuksina.

Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi oli lausunnolla 17.6.2014 asti, ja luonnoksesta saatiin 177 lausuntoa.

Kokonaisuudessaan lausuntojen yleissävy oli positiivinen. Lausuntojen antajat kiittivät asiakaslähtöisyyttä ja lakiin kirjattua asiakasprosessia, ehkäisevien palvelujen ensisijaisuutta, erityisryhmien huomioonottamista sekä sote-integraation vahvistamista. Myös lakiluonnoksen selkeydestä tuli positiivista palautetta.

Monessa lausunnossa toivottiin, että myös sote-järjestämislaki ja muut sosiaalihuoltoon vaikuttavat muutokset olisivat olleet lausunnoilla yhtä aikaa. Henkilöstön riittävyys ja riittävän osaamisen turvaaminen mainittiin keskeisinä asioina lain tavoitteiden toteutumiseksi.

Lastensuojelun ja sosiaalihuollon rajapintojen osalta toivottiin selkeytystä. Lausujat olivat huolissaan siitä, että lastensuojelun resurssit vähenisivät jatkossa, kun ehkäiseviä palveluja lisätään peruspalveluina. Muutamat lausujista pelkäsivät, että lastensuojelun imago huononee ja työ muuttuu entistä raskaammaksi.

Lakiluonnosta muokataan vielä lausuntojen ja keskustelujen perusteella

Sosiaalihuoltolain luonnosta muokataan vielä lausuntojen sekä luonnoksesta annettujen kommenttien pohjalta. Lausuntopalautteen lisäksi valmistelun eri vaiheissa on kuultu eri sektoreiden asiakkaita, työntekijöitä ja muita asiantuntijoita.

Valmistelussa otetaan huomioon yhteydet tulevaan sote-järjestämislakiin, toimeentulotukiuudistukseen sekä muihin lakeihin, kuten perhehoitolakiin, lastensuojelulakiin, vammaislainsäädännön uudistukseen sekä työelämä osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön.

Tarkoituksena on uudistaa palvelujärjestelmää perusteellisesti siten, että palvelut toteutuvat monialaisina palvelukokonaisuuksina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2014.

Lisätietoja

hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, p. 02951 63406