Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2018

Social- och hälsovårdsministeriet
14.12.2017 13.58
Pressmeddelande 188/2017

I enlighet med vad arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om i konkurrenskraftsavtalet är löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie 1,90 procent av lönen år 2018. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,65 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 083 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 2,60 procent av lönen.

Nästa år är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,92 procent (0,70 % år 2017) av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,65 procent (0,80 % år 2017) av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 0,65 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 083 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 1,54 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,65 procent (0,80 % år 2017) av lönen, om lönebeloppet är högst 2 083 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 1,81 procent (2,33 % år 2017) av lönen.

Republikens president stadfäste lagen den 14 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018. Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms för ett kalenderår i sänder.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163288, [email protected]

Susanna Grimm-Vikman, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63172, [email protected]

Sivun alkuun