Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyyn sekä koulutuskorvaukseen muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
31.5.2018 13.55
Tiedote 82

Hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyyn sekä koulutuskorvaukseen muutoksia. Ehdotetut muutokset liittyvät tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin ja siihen liittyviin muutoksiin.

Työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyä ehdotetaan muutettavaksi. Työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyssä ehdotetaan mahdollistettavaksi sekä toteutuneeseen palkanmaksuun perustuva, että nykyistä työttömyysvakuutusmaksujen perintää vastaava ennakollinen perintä.

Lähtökohtaisesti perintämenettely perustuisi toteutuneeseen palkanmaksuun ja siinä hyödynnettäisiin vuoden 2019 alusta käyttöön otettavaa tulorekisteriä. Työnantajilla olisi jatkossa kuitenkin edelleen mahdollisuus valita ennakollinen perintä, joka vastaisi nykyistä työttömyysvakuutusmaksujen perintää. Ennakolliseen menettelyyn ehdotetaan kuitenkin eräitä muutoksia, joilla voidaan hyödyntää työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja, yksinkertaistaa työttömyysvakuutusmaksun perintämenettelyä ja vähentää työnantajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. 

Myös Työttömyysvakuutusrahaston tiedonsaamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Työttömyysvakuutusrahastolla olisi oikeus saada yksilöityjä tulo- ja muita tietoja Verohallinnolta sekä Eläketurvakeskukselta ja työeläkelaitoksilta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perintää ja valvontaa varten.

Koulutuskorvauksesta annettuun lakiin ehdotetaan muutosta, jossa koulutuskorvausta olisi haettava erikseen Työttömyysvakuutusrahastolta ja että se voitaisiin työttömyysvakuutusmaksusta hyvittämisen ohella myös maksaa työnantajalle.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 31. toukokuuta. Lait tulevat voimaan 1.1.2019. 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 02951 63195
Neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti, puh. 02951 63288
Sivun alkuun