Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar omfattar även andra än personer i ett anställningsförhållande

Social- och hälsovårdsministeriet
22.10.2015 13.52
Pressmeddelande 164/2015

Regeringen föreslår att det bestäms om skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för familjevårdare, närståendevårdare, personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och de som deltar i arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade i speciallagar som gäller dessa grupper.

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som träder i kraft från ingången av nästa år tillämpas bara på arbete som utförs i anställnings- eller tjänsteförhållande samt företagare. Om skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för övriga persongrupper ska till följd av detta bestämmas i en speciallag. Försäkringsskyddet för dessa persongrupper blir i praktiken kvar på samma nivå även under lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som kommer i början av år 2016. Samtidigt utsträcks skyddet för olycksfall och yrkessjukdomar till att omfatta arbetsterapi som ordnas med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Regeringen lämnade en proposition i saken till riksdagen torsdagen den 22 oktober. Lagen avses träda i kraft 1.1.2016.

Ytterligare information:

regeringsråd Mika Mänttäri, tfn 0295 163125, [email protected]

Sivun alkuun