Hyppää sisältöön
Media

Työryhmän lakiesitys lausunnolla – lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa uudistetaan vastaamaan paremmin erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2020 12.01
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi. Esitys sisältyy vaativan sijaishuollon uudistamista pohtineen työryhmän 4.9.2020 julkaistuun raporttiin.

Esityksellä halutaan helpottaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta sekä tehostaa etenkin lastensuojelun sijaishuollon laadukkaita palveluja. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijällä voisi lain mukaan olla enintään 35 lasta asiakkaana.

Lailla myös säädettäisiin uudesta tehostetusta avohuollon tukitoimesta, jotta lasten sijoituksen tarpeen syntymistä voitaisiin vähentää. Sijaishuoltoa koskevien ehdotusten tavoitteena on myös lyhentää sijoituksen pituutta, vähentää lapsen sijaishuoltopaikkojen siirtoja, pienentää kilpailutuksesta aiheutuvia alueellisia eroja sekä edistää perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia. 

Lisäksi esityksellä vahvistetaan sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeutta tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja vähennetään samalla erityisen huolenpidon jaksojen tarvetta, kun ongelmiin päästään puuttumaan mahdollisimman varhain. 

Tavoitteena on myös selkiyttää erityisen huolenpidon hoidollista ja kuntouttavaa sisältöä ja turvata erityisen huolenpidon jakson riittävän pitkä aika, jotta lasten itseään vahingoittava käyttäytyminen ja esimerkiksi vakava päihdeongelma saataisiin katkaistua ja aloitettua suunnitelmallinen kuntoutus.

Myös lastensuojelulaissa oleviin rajoituksiin esitetään täsmennyksiä sekä lisäyksiä erityisistä rajoitustoimenpiteistä, joita voitaisiin toteuttaa päihdekatkaisun ja -hoidon sekä erityisen huolenpidon aikana. Niiden tarkoituksena on suojella päihteitä käyttävän lapsen henkeä, terveyttä ja kehitystä.

Luonnos on lausunnolla 12.2.2021 asti.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, p. 0295 163 482
hallitussihteeri Tiina Muinonen, p. 02951 63185

Sivun alkuun