Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä: Veikkauksen dataa voitaisiin hyödyntää enemmän rahapelihaittojen ehkäisemiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.1.2021 12.39
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän mukaan Veikkaus Oy:n datan aiempaa laajempi hyödyntäminen toisi merkittävää lisäarvoa rahapelihaittojen seurantaan ja ehkäisyyn. Datan tehokkaampi hyödyntäminen näyttäisi kuitenkin edellyttävän muutoksia arpajaislakiin.

Raportissa luodaan katsaus rahapelaamisen toimintaympäristöön ja ilmiöön. Lisäksi siinä esitellään seurannan näkökulmasta olennaisia toimijoita. Työryhmä pyrki määrittelemään sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja kuvaavia indikaattoreita ilmiön eri tasoilta: yksilöstä yhteisöihin ja edelleen koko yhteiskuntaan. 

Työryhmän johtopäätös on, että saatavilla olevat indikaattorit painottuvat yksilöihin. Työryhmä esittää, että tietopohjaa pitää vahvistaa kehittämällä yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa koskevia indikaattoreita. Lisääntyvä ymmärrys ja yhteisesti hyödynnettävät indikaattorit mahdollistavat ajan mittaan esimerkiksi haittojen kansallisen tavoitetason määrittelyn. 

Työryhmän raportin taustalla on vuonna 2016 käynnistynyt rahapelijärjestelmän uudistaminen ja sen vaikutusten seuranta sekä muuttuva toimintaympäristö, joka osaltaan haastaa kehittämään seurannan kokonaisuutta. Arpajaislain uudistaminen jatkuu sisäministeriön vetämänä. Arpajaislaki määrittää osaltaan sitä, miten Veikkauksen peli- ja pelaajadataa voidaan hyödyntää rahapelihaittojen seurannassa ja tutkimuksessa sekä osana haittojen ehkäisyn kokonaisuutta.

Arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen työryhmässä valmisteltu ehdotus arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle 7.1.2021. Arpajaislain uudistamisen hankkeesta vastaa sisäministeriö.

Tehokas rahapelihaittojen ehkäisy edellyttää monipuolista ymmärrystä rahapelihaittailmiöstä 

Suomalaisen rahapelijärjestelmän tavoite on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Haittojen seuranta ja tutkiminen kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin. 

Haittojen seurannalla ja tutkimuksella on useita päämääriä. Yksi tavoite on ymmärtää rahapelihaittailmiön laadullisia ja määrällisiä tekijöitä. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietopohjaa rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen.

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Mari Pajula, STM (työryhmän puheenjohtaja)
Tutkimuspäällikkö Susanna Raisamo, THL (työryhmän asiantuntijasihteeri)

Sivun alkuun