Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä ehdottaa: Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu palautetaan miehistötuen piiriin määräaikaisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.8.2018 12.22
Tiedote 111

Merimieseläkejärjestelmän uudistuksen tavoitteiden toteutumista tarkasteleva työryhmä ehdottaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen palauttamista miehistötuen piiriin määräaikaisesti. Työryhmä julkaisi raporttinsa 15. elokuuta.

Merenkulkijoiden eläkejärjestelmää uudistettiin vuoden 2016 alusta. Uudistuksen tavoitteena oli, että merimieseläkejärjestelmän etuudet ja rahoitus vastaavat paremmin TyEL-järjestelmää, eläkekustannukset ja valtion maksuosuus vähenevät ja että uudistus on varustamojen kannalta mahdollisimman kustannusneutraali ja merenkulkijoiden kannalta hyväksyttävissä.

Työryhmä perustettiin vuonna 2017 tarkastelemaan eläkejärjestelmän uudistuksen tavoitteiden toteutumista ja uudistuksen mahdollisia muutostarpeita.

Työryhmän mukaan uudistuksen tavoite, eli merimieseläkejärjestelmän etuuksien ja rahoituksen muuttaminen vastaamaan paremmin TyEL-järjestelmää, on saavutettu. Uudistus on työryhmän mukaan myös vähentänyt merimieseläkejärjestelmän kustannuksia ja niihin kohdistuvaa valtionosuutta, mikä oli puolestaan uudistuksen pitkän aikavälin tavoite.

Työryhmän mukaan vaikutukset ovat olleet lähellä tavoiteltua varustamoiden kannalta kustannusneutraalia lopputulosta. Uudistus on ollut voimassa vasta muutaman vuoden ja tältä osin uudistuksen pitkän aikavälin vaikutuksia ei voida vielä riittävällä varmuudella arvioida. Vuosien 2016-2017 tietojen perusteella uudistus on ollut epäedullinen paljon työllistäville varustamoille eikä siten tässä vaiheessa arvioituna täysin kustannusneutraali.

Miehistötukea myönnetään meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseksi. Valtio maksaa miehistötukena takaisin varustamoille työnantajan eläkevakuutusmaksun, työnantajan tapaturmavakuutusmaksun ja työntekijän ennakonpidätykset. Työryhmä ehdottaa, että valtio maksaisi määräaikaisesti yhden vuoden ajalta varustamoille miehistötukena takaisin myös työnantajan osuuden työttömyysvakuutusmaksuista.

Valtiovarainministeriö on jättänyt eriävän mielipiteen työryhmän ehdotukseen.

• Merimieseläkejärjestelmän uudistuksen tavoitteiden toteutumista tarkastelevan työryhmän raportti (STM:n raportteja ja muistioita 2018:30)

Lisätietoja

hallitussihteeri Hanna Tossavainen, STM, p. 0295 163 005 

ylitarkastaja Emmi Nykänen, LVM, p. 0295 342 397

Sivun alkuun