Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Dividend som grundar sig på en arbetsinsats ska i fortsättningen betraktas som stabiliserad lön

Social- och hälsovårdsministeriet
17.12.2020 13.44 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 14.19
Pressmeddelande

Dividend som grundar sig på en arbetsinsats ska i fortsättningen betraktas som stabiliserad lön eller inkomst som ska beaktas i lönen. För dividend för en arbetsinsats ska i fortsättningen betalas arbetslöshetsförsäkringspremier. Således ska dividend för en arbetsinsats i fortsättningen beaktas i beloppet av arbetslöshetsförmånen och vid jämkning av arbetslöshetsförmånen.

Ändringen hänför sig till en tidigare stadfäst ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, enligt vilken arbetslöshetsförsäkringspremier betalas för dividend som grundar sig på en arbetsinsats. Dessutom preciseras de bestämmelser som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien i fråga om anställningsoptioner och aktiepremier så att de motsvarar de ändringar som gjorts i lagen. 

Ändringens inverkan på beloppet av utbetalda arbetslöshetsförmåner bedöms vara liten.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 17 december 2020. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 564

Sivun alkuun