Hyppää sisältöön
Media

STM ja TEM tiedottavat
Työkyvyn tuen palveluja nivotaan yhdeksi kokonaisuudeksi

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2021 11.00
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön luotsaama Työkykyohjelma kokosi tänään satoja asiantuntijoita eri puolilta Suomea keskustelemaan keinoista, joilla osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä voitaisiin helpottaa. Webinaarissa puheenvuoron käyttivät myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja työministeri Tuula Haatainen.

Työkyvyn alenema ei saa vielä työelämän ulkopuolelle 

Ohjelma sisältää sekä työvoimapoliittisia että sosiaali- ja terveyspoliittisia toimia, jotka tähtäävät osatyökykyisten työllisyyttä tukevien palvelujen yhteensovittamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa niistä toimista, jotka liittyvät osatyökykyisille suunnattuihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä etuuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää työvoimapalveluja.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen muistutti puheenvuorossa yhdestä hallituksen tärkeimmästä tavoitteesta, työllisyysasteen nostamisesta:

”Sosiaali- ja terveysministeriössä työllisyysasteeseen pyritään vaikuttamaan kahdella eri tavalla: siten, että yhä useampi pääsisi mukaan työelämään, ja toisaalta siten, että kukaan ei ennenaikaisesti joutuisi jäämään työelämästä pois. Tarvitsemme monialaisia työkyvyn tuen palveluita, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita. Siksi olemme yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistäneet Työkykyohjelman, jonka hanketyölle annamme tänään lähtölaukauksen.” 

Palvelut tulevat sosiaali- ja terveyskeskuksiin

Työkykyohjelmalla on suora yhteys myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen: nyt käynnistyvissä alueellisissa hankkeissa valmistellaan työkyvyn tuen palveluiden tuomista tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Perustason palveluihin kuuluvat myös työttömien työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut, joiden täytyy olla pysyvä osa palvelujärjestelmää. Työkyvyn tuen palveluissa integroituu työikäisten sosiaali- ja terveydenhuolto”, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Ministeri Kiuru korosti myös yhdessä tekemisen merkitystä:

”Tiivistä yhteistyötä tarvitaan myös palveluiden yhteensovittamisessa TE-toimistojen ja Kelan kanssa.”

TE-palveluista ohjausta sote-palveluihin – ja toisinpäin

Monet työttömät tarvitsevat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja, mutta nämä tarpeet jäävät usein tunnistamatta. 

Työministeri Tuula Haataisen mielestä työkykyyn liittyvät tekijät olisi arvioitava heti, kun työttömyys alkaa. 

”Tähän olemme reagoineet siten, että ensi vuonna aloittaa 1 200 lisävirkailijaa työvoimapalveluissa. Heti työttömyyden alkuun tulee kolmen kuukauden tiivis palvelujakso. Näin voimme tunnistaa työkykyyn liittyvät tekijät heti työttömyyden alkaessa.”

Työttömien apuna voivat toimia palveluihin monipuolisesti perehtyneet työkykykoordinaattorit.

”Olemme muun muassa palkanneet lisää työkykykoordinaattoreita TE-toimistoihin, vahvistaneet työnantajapalveluja sekä päättäneet nostaa palkkatuen osatyökykyisten osalta 70 prosenttiin.” 

”Ainutlaatuiseksi työkykyohjelman tekee kuitenkin se, että se sisältää myös toimia, joilla voidaan edistää työvoiman kysynnän kohdistumista osatyökykyisiin ihmisiin”, muistutti ministeri Haatainen.

Lisätietoja

hankepäällikkö Ritva Partinen, STM, p. 0295 163 330, [email protected]
erityisasiantuntija Patrik Tötterman, TEM, p. 0295 049 034, [email protected]

Lue lisää Työkykyohjelmasta

Sivun alkuun