Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työeläkeyhtiöiden hallinnon läpinäkyvyys vahvistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.12.2014 13.24
Tiedote -

Työeläkevakuutusyhtiöiden on jatkossa pidettävä julkista sisäpiirirekisteriä, johon hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja hänen varahenkilönsä, tilintarkastajien sekä sijoituspäätöksiin vaikuttavien työntekijöiden on ilmoitettava pörssiosakeomistuksensa ja -kauppansa.

Työeläkeyhtiön hallituksen on vahvistettava yhtiölle omistajaohjauksen julkiset periaatteet, ja yhtiön on pidettävä julkista luetteloa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan muista hallitusjäsenyyksistä ja luottamustoimista.

Työeläkeyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan esteellisyyssäännökset ovat jatkossa tiukemmat kuin osakeyhtiöissä. Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyn työeläkeyhtiön hallituksessa, jos hän on asiaan osallisen toisen yhteisön palveluksessa tai sen hallintoelimen jäsen. 

Yhtiön johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävät merkittävät liiketoimet, esimerkiksi asuntokaupat, on käsiteltävä yhtiön hallituksessa. Nämä liiketoimet ovat julkisia.

Laissa säädetään jatkossa työeläkeyhtiöiden palkitsemisjärjestelmistä. Yhtiön palkitsemisjärjestelmän on oltava työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden mukainen sekä vastattava yhtiön pitkän aikavälin etua. Palkitsemisessa on erityisesti otettava huomioon työeläkevakuutusyhtiön tehtävä lakisääteisen eläketurvan hoitajana. Palkitsemisjärjestelmä ei saa kannustaa liialliseen riskinottoon.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 11. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina ja se tulee voimaan 1. tammikuuta 2015. Työeläkeyhtiöillä tulee olla ajantasainen sisäpiirirekisteri viimeistään viiden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Lisätietoja

johtaja Heli Backman, p. 02951 63179, [email protected]

Sivun alkuun