Hyppää sisältöön
Media

Työeläkevakuutusmaksuun muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2016 13.23 | Julkaistu suomeksi 8.9.2016 klo 13.29
Tiedote 131/2016

Hallitus esittää että, työntekijän maksuosuus työeläkevakuutusmaksusta kasvaisi ja työnantajan osuus vastaavasti pienenisi. Ehdotetut muutokset ovat osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 8. syyskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu nousisi 0,20 prosenttiyksikköä seuraavana kahtena vuotena ja tämän jälkeen nousua olisi 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 asti. Vuonna 2020 työntekijän työeläkevakuutusmaksu olisi 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi ja vastaavasti työnantajien työeläkevakuutusmaksua lasketaan 1,2 prosenttiyksikköä nykytasosta. Työntekijän työeläkevakuutusmaksuosuuden muutos koskisi sekä yksityisen että julkisen sektorin työntekijöitä.

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa on tarkoitus myös muuttaa. Jatkossa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä kolmannes olisi palkansaajia ja kuudennes työnantajien edustajia. Nykyään sekä työnantajien että palkansaajien edustajia tulee olla yhtä monta ja vähintään puolet.

Hallituksen esitys vaikuttaisi tuloverotuottoon, koska verovelvollisella on oikeus vähentää puhtaasta ansiotulosta työntekijän eläkevakuutusmaksu. Työntekijän eläkevakuutusmaksun noustessa verovähennys suurenee ja verotettava tulo pienenee.

Lisätietoja:

ylimatemaatikko Mikko Kuusela, p. 0295 163182, [email protected]

Sivun alkuun