Hyppää sisältöön
Media

Työeläkelainsäädäntöön esitetään erilaisia muutoksia ja täsmennyksiä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 13.25
Tiedote

Työeläkelainsäädäntöön esitetään useita toisiinsa liittymättömiä muutoksia. Näistä tärkeimmät ovat sairausvakuutuslain työtulouudistukseen liittyvät muutokset, työeläkevakuuttamisen laiminlyöntiä koskevat muutokset sekä täsmennykset eläkkeen perusteena oleviin työansioihin. Hallitus antoi työeläkelainsäädännön muutoksia koskevan esityksen 24. lokakuuta.

Sairausvakuutuslain työtulouudistuksesta seuraa muutoksia työeläkelakeihin

Työeläkelakeja ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslain työtulouudistuksen johdosta. Muutokset koskisivat sitä, miten oikeus eläkkeeseen lasketaan niiltä palkattomilta jaksoilta, joiden aikana henkilö on saanut sairaus- tai vanhempainpäivärahaa tai Kelan maksamaa kuntoutusrahaa. Oikeus eläkkeeseen näiden etuuksien ajalta laskettaisiin sairausvakuutuslain mukaisen vuositulon perusteella. Oikeus eläkkeeseen edellyttäisi sitä, että vuosituloon sisältyy vähintään työntekijän eläkelain vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (59,36 euroa vuodessa vuoden 2019 tasossa) verran palkkatuloa tai yrittäjätuloa. Jotta muutos ei lisäisi työeläkemenoja, samalla muutettaisiin kertoimia, joiden avulla määritetään vuositulon painoarvo eläkkeen laskennassa.

Työeläkevakuuttamisen tahallisen laiminlyönnin ajalta ei karttuisi eläkettä, jos työntekijä on osallistunut laiminlyöntiin

Työntekijälle ei jatkossa karttuisi eläkettä sellaisista tilanteissa, joissa työnantaja on järjestelmällisesti laiminlyönyt velvollisuutensa ottaa työntekijälleen eläkevakuutus ja työntekijä on tiennyt laiminlyönnistä ja omalla toiminnallaan mahdollistanut laiminlyönnin. Työntekijä on näissä tilanteissa myös itse välttänyt työntekijän työeläkevakuutusmaksun maksamisen.

Eläkkeen perusteena olevia työansioihin laskettaisiin työpanokseen perustuva osinko

Työeläkelakien säännöksiä eläkkeen perusteena olevasta työansiosta ehdotetaan muutettavaksi. Työpanokseen perustuva osinko luettaisiin jatkossa mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Lisäksi säännöksiä täsmennettäisiin työsuhdeoptioiden ja osakepalkkioiden osalta.

Lisäksi työeläkelakeihin tehtäisiin useita teknisiä muutoksia, joiden taustalla on muun muassa vuoden 2017 eläkeuudistus.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020, lukuun ottamatta työansiokäsitteen muutoksia, jotka tulisivat voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Inka Hassinen, p. 0295 163 187, [email protected]

Sivun alkuun