Hyppää sisältöön
Media

Tutkimushanke tarkastelee työehtosopimusten sukupuolivaikutuksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2022 9.00
Tiedote 50/2022

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ”Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta” -hankkeessa tutkitaan työehtosopimuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia sopimuksilla on palkkatasa-arvon toteutumiseen.

Tammikuussa 2022 käynnistyneessä hankkeessa selvitetään, millaisia käytäntöjä työmarkkinaosapuolet noudattavat sukupuolivaikutusten arvioinnissa ja miten ne näkyvät työehtosopimuksissa. Sukupuolivaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan käytäntöjen arvioimista siltä kannalta, miten ne vaikuttavat sukupuoliin ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen. Hankkeessa tunnistetaan erityisesti samapalkkaisuuteen liittyviä työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointien kehittämiskohteita ja kehitetään suosituksia.
 
Hanke kytkeytyy hallitusohjelman tavoitteeseen edistää palkkatasa-arvoa aiempaa kunnianhimoisemmin ja vaikuttavammin. Hankkeen tuloksia hyödynnetään palkkasyrjintäsuojan tehostamisessa sekä tasa-arvolainsäädännön kehittämisessä ja toimeenpanossa. Samalla parannetaan työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointia yhtenä samapalkkaisuuden edistämisen keinona.

Työehtosopimukset tarkastelussa

Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset -hanke arvioi, onko työehtosopimuksissa sellaisia rakenteita tai määräyksiä, jotka asettavat sukupuolet erilaiseen asemaan tai eriyttävät naisten ja miesten palkkausta. Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa. Aluksi työmarkkinajärjestöille tehdään kysely, jolla kartoitetaan sukupuolivaikutusten arvioinnin asemaa työehtosopimuksissa ja -neuvotteluissa. 

Kyselyn pohjalta valitaan joitakin sopimuksia tarkemman analyysin kohteeksi. Niiden osalta arvioidaan palkanmuodostusta ja palkkausjärjestelmiä ja selvitetään määräysten soveltamista työpaikkatasolla. Tutkimus sisältää myös työmarkkinatoimijoiden haastatteluja sekä olemassa olevien palkkatilastojen analyysiä.
 
Hankkeessa keskitytään sukupuolivaikutusten arviointiin työelämätutkimuksen ja oikeustieteiden näkökulmasta. Toteutuksesta vastaa tutkimuskonsortio emeritusprofessori Niklas Bruunin (Hanken) ja emeritaprofessori Kevät Nousiaisen (Turun yliopisto) johdolla. Tutkijana projektissa toimii väitöskirjatutkija Miikaeli Kylä-Laaso (Tampereen yliopisto). Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023.

Lisätietoa

Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295163230, [email protected]
Niklas Bruun, p. 050 5996801, [email protected]
Kevät Nousiainen, p. 050 5202489, [email protected]
 

Sivun alkuun