Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tulevilla maakunnilla on tärkeä rooli sote-alan tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatioissa

Sosiaali- ja terveysministeriö
24.9.2018 10.30
Uutinen

Maakunnissa valmistaudutaan hyvää vauhtia sote-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) koordinointivastuuseen. TKI-kokonaisuuden valmistelua koskeva väliraportti on nyt julkaistu.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnille. Maakuntien ja niiden muodostamien yhteistyöalueiden vastuulla on lisäksi sote-alan TKI-toiminnan organisointi. Valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa selvitetään parhaita ratkaisuja TKI-toiminnan järjestämiseen.

TKI-toiminnan kehittämistä tarvitaan maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisen tärkeää on tukea sosiaalihuollon ja terveydenhoidon palvelujen integraatiota sekä uusien maakuntaorganisaatioiden luomista. Pidemmällä aikavälillä TKI-toiminta on avainasemassa uusien, entistä vaikuttavampien hoitokäytäntöjen kehittämisessä ja kustannusten kasvun hillinnässä.

Innovaatiotoiminta hakee vielä paikkaansa

Hankkeen väliraportissa kuvataan, miten sote-alan TKI-toimintaa on valmisteltu maakunnissa tähän mennessä. Raportissa käsitellään TKI-toiminnan koordinointiin liittyviä odotuksia, ohjausta ja rahoitusta. Yksi tärkeimmistä havainnoista on, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat luonteva osa tiedolla johtamista.

”Tutkimus ja kehittäminen vaikuttavat jäsentyvän luontevasti osaksi sote-alan toimintatapaa, mutta maakuntavalmistelussa innovaatiotoiminta ja yhteistyö yritysten kanssa hakevat vielä paikkaansa”, tarkentaa hankkeen johtaja Kalle Piirainen 4FRONT Oy:stä.

Maakunnista tulee rahoituksen ja ohjauksen solmukohtia. Niillä on paljon vapautta suunnitella toimintaansa, mutta jos toimenpiteet eivät toteuta kansallisia tavoitteita, sillä voi olla seurauksia pitkällä aikavälillä. Maakuntien ratkaisut vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten kansalliset hyvinvointi- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

”Kansallisten tavoitteiden toteutuminen varmistetaan myös jatkossa”, painottaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Saara Leppinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Maakunnilta pyydetään ehdotuksia ja palautetta

Hankkeen tarkoituksena on tukea maakuntavalmistelua. Tärkeä osa hanketta on koota maakuntien näkemyksiä, ehdotuksia ja palautetta TKI-yhteistyön organisoinnista. Hankkeen toteuttajat 4FRONT, MDI ja NHG järjestävät kaksi yhteiskehittämisen työpajaa jokaisella yhteistoiminta-alueella syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana.

Maakuntien työpajoissa pyritään tunnistamaan erityiset TKI-yhteistyön tarpeet, mahdollisuudet ja kehittämishaasteet sekä näihin soveltuvat käytännöt ja ratkaisut. Työpajojen tulokset yhdessä taustaselonteon kanssa muodostavat pohjan maakuntien sote-alan TKI toiminnan organisoinnin hyvien käytäntöjen tunnistamiselle ja levittämiselle.

Hankkeen loppuraportti valmistuu syksyllä 2019 osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi hanketta.

Linkit ja liitteet:

• Maakuntien järjestäytymisen tilannekatsaus (väliraportti)

• Hanke-esittely: Maakuntien järjestäytymismallit sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan näkökulmasta

Lisätietoja:

• vanhempi asiantuntija Kalle A. Piirainen (hankkeen johtaja), 4FRONT Oy p. 040 5838348, etunimi.sukunimi (at) 4front.fi
• neuvotteleva virkamies Saara Leppinen (hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja), p. 050 578 0629, etunimi.sukunimi (at) stm.fi
• erityisasiantuntija Sonja Manssila, p. 02955 30534, etunimi.sukunimi (at) vm.fi

Sivun alkuun