Hyppää sisältöön
Media

Toimintamalleja iäkkäiden lääkehoidon järkeistämisestä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2016 9.05
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä -kirjallisuuskatsauksen. Katsauksessa kuvataan eri maiden moniammatillisia toimintamalleja iäkkäiden lääkehoidon järkeistämiseksi. Lisäksi katsaukseen on koottu tietoa toimintamallien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä kokemuksia niiden hyödyistä ja toteuttamisen vaikeuksista.

Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä valtakunnallisia ja paikallisia toimintamalleja, oppimateriaalina sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja täydennyskoulutuksessa, suunniteltaessa tutkimuksia ja käytettyjen toimintamallien arviointeja.

Viime vuonna Suomen väestöstä noin 20 prosenttia oli iäkkäitä. Heidän osuutensa väestöstä kasvaa. Suuri sairastavuus, lääkkeiden määrä ja lääkkeistä aiheutuvat ongelmat kasaantuvat erityisesti iäkkäille heikentäen heidän elämänlaatuaan ja toimintakykyään. Moniammatillisena yhteistyönä toteutettu lääkehoitojen järkeistäminen on keino ennaltaehkäistä tai puuttua lääkitysongelmiin. Erityisesti iäkkäiden lääkehoitoja järkeistämällä voidaan alentaa terveydenhuollon kustannuksia.

Suomessa lääkehoidon seurannan tarve kasvaa entisestään, kun siirrytään 2-vuotisiin lääkemääräyksiin.

Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyön -kirjallisuuskatsauksen ovat laatineet Helsingin yliopiston kliinisen farmasian yksikkö ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Ulla Närhi p. 02951 63085, [email protected]


Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä (STM:n raportteja ja muistioita 2016:12)

Sivun alkuun