Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Toimeentulotuen perusosa nousee vuonna 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.11.2016 12.11
Uutinen

Toimeentulotuen perusosa nousee vuonna 2017. Perusosan määrä on tänä vuonna yksin asuvalla henkilöllä 485,50 euroa kuukaudessa. Valmisteilla oleva muutos sisältyy eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen lakiesitykseen (HE 149/2016 vp). Sen mukaisesti kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2016 tasolle ja tämän lisäksi kansaneläkeindeksi alennettaisiin 0,85 prosentilla. Toimeentulotuen perusosan korottamisella turvataan se, että perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Ehdotetuilla muutoksilla pannaan toimeen valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2017–2020.

Toimeentulotuen määrä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella. Valtioneuvoston Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvä 0,85 prosentin suuruinen vähennys ei koske toimeentulotukea. Hallituksen edellä mainitussa lakiesityksessä ehdotetaan tämän vuoksi perusosan tasoa korotettavaksi vuonna 2017 ehdotettu indeksitarkistus huomioon ottaen 0,5 prosentilla. Vuonna 2017 indeksillä tarkistettu yksin asuvan aikuisen henkilön saaman perusosan määrä olisi siten 487,89 euroa.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoitus on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen perusosa kattaa tavanomaiset ja välttämättömään toimeentuloon liittyvät menot. Tällaisia menoja ovat muun muassa ruoka, vaatteet, vähäiset terveydenhoitomenot ja vastaavat jokapäiväiseen elämiseen kuuluvat menot.  

Perustoimeentulotuki haetaan 1.1.2017 lähtien Kelasta. Perustoimeentulotuki sisältää tuen perusosan sekä muut perusmenot.

Lue Kuntainfo 10/2016 kokonaisuudessaan: Toimeentulotuen perusosa 2017

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 02951 633305

Sivun alkuun