Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terveys kaikissa politiikoissa -konferenssi

Sosiaali- ja terveysministeriö
13.9.2006 10.56
Tiedote -

Terveys kaikissa politiikoissa (Health in All Policies eli HiAP) on Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tärkein terveysalan kokous.

Terveydellä kaikissa politiikoissa tarkoitetaan sitä, että myös muut politiikat kuin terveyspalvelut tuottavat terveyttä. Välittävinä tekijöinä ovat erityisesti ympäristö, koulutus, asuminen, liikenne ja työllisyys ja muut terveyden taustatekijät, jotka vaikuttavat jopa terveyspalveluja enemmän ihmisten terveyteen.

Useita taustatekijöitä koskevat päätökset tehdään siis muilla yhteiskunnan lohkoilla kuin terveyssektorilla. Siksi terveysvaikutusten ennakkoarviointia on tehtävä niissä toimenpiteissä, jotka vaikuttavat terveyden taustatekijöihin. Terveyden edistäminen kaikissa politiikoissa tukee varsinaisia kansanterveystoimia, kuten terveyskasvatusta tai sairauksien ehkäisyä. Lähestymistavat täydentävät toisiaan ja molempia tarvitaan.

Konferenssin tavoitteena on kuvata, miten muiden sektorien toimenpiteet vaikuttavat väestön terveyteen ja millä tavoin väestön terveyttä voidaan edistää muiden kuin terveyssektorin toimenpiteillä.

Konferenssiin osallistuu jäsenvaltioiden ja hakijamaiden virkamiehiä, poliittisia päättäjiä ja asiantuntijoita EU:sta, WHO:sta ja kansainvälisistä järjestöistä yhteensä 250 henkilöä.

Sivun alkuun