Hyppää sisältöön
Media

NÄKÖKULMA
Terveydenhuollon menetelmien arviointia uudistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2016 16.05
Uutinen

Terveydenhuollon menetelmien arviointitoiminta on tarkoitus uudistaa. Kansallinen arviointitoiminta ja ohjaus on olennaisen tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen uusien toimintamallien toimeenpanossa. Se on tärkeää myös sote-palvelujen tehokkuuden, laadun ja vaikuttavuuden varmistamisessa.

Osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yt-toimenpiteitä on loppumassa terveydenhuollon menetelmien arviointitoiminta (ns. Finohta). Tämä on ymmärrettävästi herättänyt huolta, sillä sote-uudistuksen toimeenpano ja tiedoilla johtaminen edellyttävät vahvaa uusien menetelmien arviointitoimintaa.

Osana uutta keskushallinnon ja tulevien maakuntien vuorovaikutteista ohjausta tarvitaan kansallinen riippumaton uusien menetelmien arviointitoiminto. Se hyödyntää maakuntien asiantuntemusta ja ehdotuksia arvioitavista uusista teknologioista sekä vanhoista menetelmistä luopumisesta. Ministeriön ja maakuntien yhteistyötä tarvitaan myös kansallisen tieto-ohjauksen toimeenpanossa ja Suomen edustamisessa EU-tasolla.

THL:n irtisanomispäätösten tultua julkisuuteen ministeriöön on tullut runsaasti yhteydenottoja sairaanhoitopiireistä. Niissä on korostettu Finohtan toiminnan kansallista tärkeyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus on, että Finohtan ydintoiminnot henkilöineen siirrettäisiin toistaiseksi ministeriön yhteyteen. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa aloitetaan neuvottelut uudesta verkostomaisesta toimintamallista terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa. Siirtymäaikana mietitään, mikä osuus arviointitoiminnasta on jatkossa keskitettyä ja mikä alueellista, ja miten kansallinen ohjaus suunnitellaan uuteen maakuntapohjaiseen sote-malliin.

Osana uuden suunnittelua on hyvä miettiä myös palveluvalikoimaneuvoston sihteeristön roolia. Itse palveluvalikoimaneuvoston työ jatkuisi ennallaan. Finohtan ydintoiminnot ja Palkon sihteeristö voisivat olla toistaiseksi siirtymäaikana STM:n yhteydessä toimiva uusien menetelmien arviointiyksikkö. Sen toimialaa laajennettaisiin myös sosiaalipalveluihin ja se toimisi yhteistyössä niiden maakuntien kanssa, joissa on yliopistosairaala. Yhteistyö kalliiden lääkkeiden arvioinnissa selvitettäisiin yhdessä Fimean ja Kansallisen syöpäkeskuksen kanssa

Arviointiyksikön lopullinen sijaintipaikka voidaan ratkaista myöhemmin. Toimintamallin suunnittelussa otetaan huomioon 10.5. valmistunut selvityshenkilöiden raportti Finohtasta ja asiantuntijaorganisaatioiden näkemykset.

Näin turvaamme lakisääteiset velvoitteet ja voimme suunnitella toimintaa tulevaisuuden sosiaali- ja  terveydenhuollon tueksi. Tämä varmistaisi toiminnan jatkuvuuden sekä tulevan toimintamallin ja ohjauksen suunnittelun.

Päivi Sillanaukee
kansliapäällikkö

Sivun alkuun