Hyppää sisältöön
Media

Takuueläke parantaa pienituloisten eläketurvaa

Julkaisuajankohta 28.2.2011 13.34
Uutinen N5-57413
Pienituloisten eläkkeensaajien toimeentuloa parannetaan ottamalla käyttöön lakisääteinen takuueläke 1.3.2011. Takuueläkettä maksetaan Suomessa asuvalle henkilölle, jonka muut eläkkeet yhteensä jäävät alle takuueläkkeen.

Täysimääräinen takuueläke on 687, 74 euroa kuukaudessa vuoden 2011 indeksitasossa. Takuueläke nostaa varsinkin pienituloisten naisten eläketuloa, sillä takuueläkkeen saajista noin 65 prosenttia on naisia. Takuueläke parantaa myös niiden maahanmuuttajien asemaa, joiden toimeentulo on ollut maahanmuuttajien erityistuen varassa.

Ansiotulot ja omaisuus eivät vaikuta takuueläkkeen määrään

Takuueläkettä haetaan Kelasta. Hakuaika alkoi vuoden 2011 helmikuussa.
Eläkkeensaajan lakisääteiset eläketulot vaikuttavat takuueläkkeen määrään. Sen
sijaan eläkkeensaajan ansiotulot, pääomatulot ja omaisuus eivät vaikuta siihen.
Myöskään perhesuhteilla ei ole merkitystä: täyteen takuueläkkeeseen on oikeus
riippumatta siitä, asuuko henkilö avio- tai avoliitossa vai yksin.

Osalla eläkkeensaajia takuueläke vähentää asumistuen määrää. Eläkkeensaajan
asumistukea ja täyttä kansaneläkettä saavan yksin asuvan henkilön toimeentulo
paranee kuitenkin takuueläkkeen ansiosta noin 96 eurolla. Avio- tai avoliitossa
olevan henkilön, jonka puolisolla on myös oikeus eläkkeensaajan asumistukeen,
toimeentulo paranee noin 117 eurolla kuukaudessa.

Takuueläkkeen saa vuonna 2011 arviolta 120 000 henkilöä. Takuueläkkeestä
aiheutuva valtion menojen lisäys on vuodessa noin 111 miljoonaa euroa.
Vuonna 2008 täyttä kansaneläkettä sai 91 400 henkilöä, ja vähennettyä
kansaneläkettä 588 300 henkilöä. Maahanmuuttajan erityistukea sai noin 5 200
henkilöä, joista suurin osa (yli 4 000) oli 65 vuotta täyttäneitä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Juha Rossi, puh. (09) 160 73866
hallitussihteeri Inka Hassinen, puh. (09) 160 73140
[email protected]

verkkouutiset
Sivun alkuun