Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Finland deltar i ett brett sameuropeiskt vaccinationsprojekt

Social- och hälsovårdsministeriet
4.9.2018 13.55
Nyhet

Finland deltar i ett nytt vittomfattande europeiskt projekt för att förbättra befolkningens vaccinationsskydd. Det treåriga projektet The European Joint Action on Vaccination är en fortsättning på EU:s tidigare arbete för att främja vaccinationsskyddet och vaccinationstäckningen.

Projektet stärker det europeiska samarbetet och utvecklar praktiska verktyg för olika länders hälsomyndigheter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården för att stärka vaccinationstäckningen. Projektet lanserades den 4 september i Paris.
 
Budgeten för det gemensamma projektet uppgår till sammanlagt 5,8 miljoner euro för 2018–2021. Av denna summa finansieras 3,5 miljoner euro av EU:s folkhälsoprogram. I projektet deltar 17 EU-länder och Norge, Serbien samt Bosnien och Hercegovina.
 
Enligt en bedömning av Världshälsoorganisationen (WHO) räddar vaccination rentav 3 miljoner männi-skoliv per år. Vaccinationstäckningen i olika länder i Europa har redan länge legat under WHO:s mål. Därför har många mycket smittsamma sjukdomar, såsom mässling, åter börjat spridas i Europa.
 
”Sjukdomsepidemierna överskrider landsgränserna. Därför är de europeiska ländernas samarbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar mycket viktigt”, konstaterar social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee.
 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) deltar i projektet. THL leder projektets arbete kring tilltro till och motstånd mot vaccination tillsammans med Italiens folkhälsoinstitut samt deltar i genomförandet av flera andra delprojekt.
 
”Att stärka tilltron till vaccination och att ännu aktivare än tidigare föra fram den hälsofördel som vacciner ger på både individnivå och befolkningsnivå är en viktig uppgift för såväl hälso- och sjukvården som hela samhället. Det här initiativet bör vi förvalta väl”, säger Mika Salminen, direktör för avdelningen för hälso-säkerhet vid THL.
 
Utöver att förbättra tilltron till vaccination är ett mål med projektet att förbättra samordningen mellan länderna vid anskaffning av vaccin, att stödja forsknings- och innovationsverksamhet inom området samt att stärka samordningen inom EU i bekämpningen av smittsamma sjukdomar.
 
Projektets samarbetspartner är bland andra WHO, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) samt flera andra organisationer och universitet. 
 

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 248 454, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 0295 163 324, [email protected]
Jonas Sivelä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 084, [email protected]
Sivun alkuun