Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Finland deltar i EU-gemensam upphandling av vaccin

Social- och hälsovårdsministeriet
21.8.2020 13.09
Pressmeddelande 191/2020

Framöver är Finland med i ett avtal som gäller den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin mot coronaviruset. Finland underrättade Europeiska kommissionen om detta den 21 augus

Den 14 augusti meddelade kommissionen att den nått en första överenskommelse med läkemedelsföretaget AstraZeneca om inköp av ett potentiellt vaccin mot coronaviruset. Avtalet är hemligt, liksom också dokumenten med anknytning till Finlands underrättelse. Kommissionen har ansvaret att informera om avtalen.

Lång väg från avtal till vaccination av befolkningen

Genom att ansluta sig till avtalet tar Finland det första steget på den långa vägen mot ett säkert och effektivt vaccin för hela befolkningen. Finlands mål är att genom vaccination skydda hela befolkningen när vaccin finns att tillgå.

Beslut om användningen av de vaccin som omfattas av den EU-gemensamma upphandlingen fattas separat när effekten och säkerheten hos de vaccin som upphandlingen gäller har utretts och för varje preparat har beviljats försäljningstillstånd i Europa. Försäljningstillstånden beviljas av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Finland bereder sig på att ansluta sig till andra avtal som kommissionen senare förhandlar fram med olika vaccintillverkare för att få tillgång till flera olika vaccin som använder sig av olika tekniker.

Syftet med detta är att hantera potentiella risker att något av de nya vaccinen inte är tillräckligt effektivt eller att en läkemedelsmyndighet bedömer att vaccinets biverkningar är alltför stora i förhållande till nyttan.

Finland har också uttryckt intresse för att delta i den internationella mekanismen COVAX, som främjar lika tillgång till vaccin. Det slutliga beslutet om deltagande i detta samarbete fattas senast den 31 augusti 2020.

Intensivt utvecklingsarbete med potentiella vaccinkandidater

Enligt nuvarande uppgifter krävs det omfattande vaccination av befolkningen för att stoppa den pandemi som orsakats av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2). Ännu finns det dock inget säkert och effektivt vaccin att tillgå, utan alla vaccinkandidater är i utvecklings- och testfasen.

Avtal ingås emellertid redan i utvecklingsfasen för att finansiera vaccinforskningen och den ökade produktionskapaciteten, och för att säkerställa att lyckade vaccin finns att tillgå så snabbt som möjligt. Det intensiva forskningsarbetet för att ta fram vaccin och stärka produktionskapaciteten fortsätter runt om i världen. I Finland inriktas utvecklingsarbetet på två potentiella vaccinkandidater.

Runt om i världen pågår utvecklingsarbete med över 200 olika vaccinkandidater av 7 olika typer, som använder sig av nya tekniker. Strävan är att på alla sätt påskynda det globala arbetet med att utveckla och producera vaccin mot coronaviruset.

Vanligtvis tar det flera år att ta fram ett säkert och effektivt vaccin, och endast en del vaccin lyckas. Risken att misslyckas är stor, och därför är det sannolikt att en stor del av de vaccin som nu är under utveckling inte kommer att godkännas för försäljning.

Ytterligare information:

Päivi Sillanaukee, överdirektör, [email protected]
Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected]stm.fi

Sivun alkuun