Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Forskningsöversikt om komplexiteten i den sociala tryggheten i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet
22.6.2021 13.42
Pressmeddelande 181/2021

Den sociala trygghetens komplexitet har lyfts fram som ett centralt problemområde i samband med reformen av den sociala tryggheten. Arbetsdokumentet "Forskningsöversikt om den sociala trygghetens komplexitet i Finland" är den första översikten som granskar det finländska systemet för social trygghet utifrån forskningslitteraturen. I arbetsdokumentet granskas komplexiteten i lagstiftningen, i genomförandet och i klienternas erfarenheter. Dessutom jämförs det finska systemets komplexitet kort med andra länder.

Forskningen visar att komplexiteten är ett problem till exempel när den leder till underutnyttjande av förmåner, när medborgarna inte känner till sin rätt till förmåner eller när det blir besvärligt att ansöka om förmåner. Det finns också en teori om att komplexiteten är ett hinder för sysselsättning, men det finns nästan ingen forskning om ämnet.  

Forskningen visar att komplexiteten finns och är synlig på alla tre ovannämnda nivåer i det sociala trygghetssystemet. I förmånslagstiftningen förekommer till exempel flera olika familjebegrepp och inkomstbegrepp. Eftersom genomförandet av den sociala tryggheten är decentraliserat till olika myndigheter är samarbetet mellan myndigheterna och i synnerhet prövningen av utkomstskyddet svårt för de som ska genomföra den sociala tryggheten. Forskningen visar också att det oftast är de klienter som omfattas av flera förmåner och tjänster samtidigt som upplever att systemet för den sociala tryggheten är alltför komplext.   

Forskningsöversikten offentliggjordes den 22 juni 2021 som en del av den publikationsserie som ges ut av kommittén för social trygghet. 

Ytterligare information: 

Lotta Virrankari, forskare, tfn 029 524 7619, [email protected]

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]
 

Sivun alkuun