Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoa työttömyysetuuksien rahoituksesta ja koulutuskorvauksesta annettujen lakien muuttamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2018 17.07
Tiedote 41

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoaikaa on 20.4.2018 saakka.

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettelyssä voitaisiin käyttää uutta toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvaa perintätapaa. Lisäksi säilytettäisiin myös nykyistä perintätapaa vastaava ennakollinen työttömyysvakuutusmaksujen perintä. 

Perintämenettely perustuisi lähtökohtaisesti toteutuneeseen palkanmaksuun, ja menettelyssä hyödynnettäisiin vuoden 2019 alusta käyttöön otettavaa tulorekisteriä. Työnantajilla olisi jatkossa kuitenkin mahdollisuus valita ennakollinen perintä, joka vastaisi nykyistä työttömyysvakuutusmaksujen perintää. Ennakolliseen menettelyyn ehdotetaan kuitenkin eräitä muutoksia, joilla voidaan hyödyntää työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja, yksinkertaistaa työttömyysvakuutusmaksun perintämenettelyä ja vähentää työnantajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että Työttömyysvakuutusrahastolla olisi oikeus saada yksilöityjä tulo- ja muita tietoja Verohallinnolta sekä Eläketurvakeskukselta ja työeläkelaitoksilta työttömyysvakuutusmaksun määräämistä, perintää ja valvontaa varten.

Koulutuskorvauksesta annettuun lakiin ehdotetaan muutosta, jossa koulutuskorvausta olisi haettava erikseen Työttömyysvakuutusrahastolta ja että se voitaisiin työttömyysvakuutusmaksusta hyvittämisen ohella myös maksaa työnantajalle.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 02951 63195 [email protected]

Neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti p. 02951 63288 [email protected]

Sivun alkuun