Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

SHM ber om kommentarer om avbytarservicens informationssystem

Social- och hälsovårdsministeriet
30.5.2018 10.05 | Publicerad på svenska 30.5.2018 kl. 11.42
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet önskar få kommentarer om en rapport om de informationssystem som behövs för avbytarservicen i samband med landskapsreformen.

Ministeriet ber om kommentarer av i synnerhet landskapsberedarna, kommunernas enheter för avbytarservice, producentorganisationerna Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund samt Lantbruksavbytarna rf.

Ansvaret för att ordna och producera avbytarservice för lantbruksföretagare övergår till landskapen 2020. Målet med ministeriets beredningsprojekt är att säkerställa att myndigheternas gemensamma verktyg för avbytarservicen har tagits i bruk då.

I rapporten beskrivs olika alternativ som kan kommenteras av berörda grupper. Nedan finns en länk till frågeformuläret. Frågorna kan besvaras fram till den 6 juni kl. 16. 

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar ett informationsmöte om saken via Skype fredagen den 1 juni 2018 kl. 9.30. 

Ytterligare information:

Teija Inkilä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 484
Mikko Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 287

Sivun alkuun