Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om de första finansieringarna av forskning inom socialt arbete på universitetsnivå 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.12.2020 10.56 | Publicerad på svenska 8.1.2021 kl. 9.25
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat finansiering till forskningsprojekt som stärker användningen av forskningsrön inom socialvård och socialt arbete och därmed effekterna av socialvårdens förfaranden. Den finansiering som har beviljats efter ansökningsprocessen år 2020 uppgår sammanlagt till 4 miljoner euro. 

Följande forskningsprojekt har beviljats finansiering (forskningsprojekt, ansvariga forskare, övriga sökande):

  • Coronaviruspandemin och det sociala arbetet - glokala utmaningar och lösningar, Timo Harrikari, Lapplands universitet    
  • Verksamhetsmodell för strukturellt socialt arbete med många aktörer i framtidens social- och hälsotjänster, Kati Närhi, Jyväskylä universitet 
  • Stöd för barnen - stödpersons- och stödfamiljsverksamheten inom socialt barn- och familjearbete, Johanna Kiili, Jyväskylä universitet
  • Integrerat arbetssätt i framtidens social- och hälsocentraler: dialog, delaktighet och rumslighet (INSOTE), Aino Ritala-Koskinen, Tammerfors högskolestiftelse
  • Gerontologiskt socialt arbete och behovet av särskilt stöd, Marjaana Seppänen, Helsingfors universitet
  • Barnskyddets och ungdomspsykiatrins gemensamma klienter, Merja Anis, Åbo universitet
  • Barnskyddet barnets bästa? - Bedömningen av barnets välbefinnande inom barnskyddet och i dess gränssnitt, Tarja Pösö, Kompetenscentrumet inom det sociala området i huvudstadsregionen Socca 
  • Utvärdering av metoderna inom vuxensocialarbetet (AIKUMETOD), Aila-Leena Matthies, Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius

Samtliga ansökningar har jämförts med varandra och bedömts med tanke på projektets betydelse både för vetenskapen och för praxisen. De projekt som beviljats finansiering är de som bäst uppfyller de båda centrala kraven. Projekten motsvarar dessutom de prioriteringsområden som fastställdes för ansökningsförfarandet. 

Social- och hälsovårdsministeriet tog sammanlagt emot 24 ansökningar om forskningsfinansiering.  
Forskningsfinansieringen baserar sig på den ändring i socialvårdslagen som trädde i kraft i början av september. Med stöd av lagändringen kan social- och hälsovårdsministeriet årligen utlysa och bevilja statlig finansiering för forskningsprojekt inom socialt arbete på universitetsnivå.


Ytterligare information:

Juha Luomala, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 492, [email protected]

Sivun alkuun