Hyppää sisältöön
Media

Sote-uudistuksen muutostuki valmisteilla, muutosjohtajaksi 33 hakijaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2016 12.19
Uutinen

Sote-uudistuksen muutosjohtajaksi haki määräajassa 33 henkilöä. Tänä keväänä työnsä aloittavan muutosjohtajan on tarkoitus ohjata ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita uudistuksen alueellisessa valmistelussa ja toimeenpanossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat järjestelmällistä muutostukea kuntien, kuntayhtymien ja perustettavien maakuntien muutostyön tueksi. Tätä varten on tarkoitus varata määräraha valtion talousarvioon seuraaville vuosille.  

Tänä keväänä alkava muutosjohtajan tehtävä on osa muutostukiohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat kannustaneet kuntia ja muita toimijoita suunnittelemaan jo nyt sote-uudistusta omassa maakunnassaan. Uudistuksen toimeenpanossa tarvitaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden osallistumista ja yhteistyötä.

Kesällä 2017 käynnistyy maakuntien väliaikaishallinto valmistelemaan uuden toiminnan aloittamista vuonna 2019. Väliaikaishallinnossa on tarkoitus nojautua mahdollisimman pitkälti maakunnissa nyt sovittaviin uusiin rakenteisiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan kaikilla tasoilla yhden järjestäjän eli maakunnan alaisuuteen. Samalla palvelu- ja hoitoketjut uudistetaan mahdollisimman asiakaskeskeisiksi ja kustannustehokkaiksi. Alueellinen suunnittelu mahdollistaa paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamisen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää suunnitella huolellisesti myös tietohallinnon ja ICT-palveluiden siirtymävaihe ja välttämättömät investoinnit. Valtakunnallista ohjausta vahvistetaan. Tämä suunnittelu etenee parhaillaan omassa valmisteluryhmässään.

Maakuntia aiotaan kannustaa myös kokeiluilla tapahtuvaan kehittämiseen. Tällaisia kokeiluja voidaan tehdä esimerkiksi palvelujen digitalisaatiosta ja valinnanvapaudesta. Muutostukeen aiotaan sisällyttää myös tietopankki, johtamisvalmennusta ja viestinnällistä tukea alueille. Muutostuen järjestämisessä keskeisenä kumppanina on Kuntaliitto. Myös henkilöstöjärjestöt ja sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt halutaan mukaan muutoksen suunnitteluun.
 

Liitteet:

Lisätietoja:

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 0295 163012
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM p. 0295 163338

Korjattu 3.3. klo 16.50: Hakemuksia tuli määräajassa 33.

Sivun alkuun