Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sote-uudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 2.3.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.3.2020 16.21
Tiedote

Sote-uudistuksen johtoryhmä sai katsauksen muun muassa kielellisten oikeuksien valmistelutilanteeseen ja suunnitelmiin maakuntien ohjausmallista ja ohjauskokonaisuuteen liittyvästä arviointimenettelystä.

Sote-uudistuksen johtoryhmässä käsitellään uudistuksen valmisteluun liittyviä asiakokonaisuuksia. Johtoryhmästä asiat etenevät esityksinä sote-ministerityöryhmään.

Valmiussuunnittelu ja varautuminen 

Terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin tehtäisiin erikseen ennen sote-uudistusta joitakin muutoksia valmiussuunnittelusta ja varautumisesta. Vastuu valmiussuunnittelun kokonaisuudesta annettaisiin yliopistollista sairaalaa pitäville sairaanhoitopiireille.

Myöhemmin samat vastuut ja tehtävät kirjoitettaisiin sote-järjestämislakiin.

Kielellisten oikeuksien kokonaisuus

Kielellisten oikeuksien kokonaisuudessa ruotsinkielisten kehitysvammaisten palvelujen järjestämistä on tarkasteltu kahden eri vaihtoehdon välillä: joko maakunnat tekisivät sopimuksen valtakunnallisesta yhteistyöstä tai tehtävä säädettäisiin lailla jonkin tietyn maakunnan vastuulle.

Pelastustoimen järjestäminen

Pelastustoimesta tulisi maakunnassa sosiaali- ja terveystoimesta erillinen ja sen kanssa yhdenvertainen toimiala. Pelastustoimen lähipalvelut säilyisivät pääsääntöisesti entisellään.

Maakunnalliset pelastustoimet toimisivat yhteistyössä keskenään ja muodostaisivat valtakunnallisen pelastustoimen verkoston.

Uusimaa-lausuntokierroksen alustavia tuloksia

Uudenmaan erillisratkaisun loppuraportista pyydettiin lausunnot muun muassa alueen kunnista, järjestöistä ja muista sidosryhmistä.  

Lausuntoja annettiin 60. Suurin osa vastaajista suhtautui erillisselvityksen ehdotuksiin pääosin myönteisesti.

Ydinviestit ja viestintäsuunnitelma

Sote-uudistuksen viestinnälle on valmisteltu valmisteluvaiheen ydinviestejä ihmisten, palvelujen, osallisuuden ja rakenteen näkökulmasta.

Uudistuksen edetessä viestintää tarkennetaan kohderyhmäkohtaisesti. Uudistuksen viestinnän pääkanava on soteuudistus.fi.

Maakuntien ohjaus ja ohjauskokonaisuuteen liittyvä arviointimenettely

Maakuntien ohjauksen työkaluja olisivat erityisesti ministeriöiden ja maakuntien väliset neuvottelut, jotka käytäisiin vuosittain. Neuvotteluissa tarkasteltaisiin maakuntien toimintaa ja taloutta ja luotaisiin kokonaiskuvaa.

Maakuntien arviointimenettelyssä valtio ja maakunta arvioisivat yhdessä maakunnan taloudellisia ja sote-palvelujen järjestämiseen liittyviä edellytyksiä.

Sote-johtoryhmän alaiset jaostot ja alajaostot

Sote-uudistuksen valmisteluun perustetaan uusi jaosto, alueellisen valmistelun tuen jaosto. Jaoston jäseniä on ehdotettu alueilta ja sidosryhmistä.

Lisätietoja

Johtoryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]
Johtoryhmän varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, VM, p. 029 530 018, [email protected] 
Sote-uudistuksen pääsihteeri Päivi Salo, STM, p. 029 163 113, [email protected]

Sivun alkuun