Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui – uudistuksen perustana on palvelujen yhteensovittaminen asiakkaan ja rakenteiden tasolla

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.11.2019 10.51
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johtoryhmä käsitteli 4. marraskuuta integraation roolia sote-uudistuksessa, maakunnan hallintoa sekä muita ajankohtaisia asioita.

Tavoitteena hallintorakenteen ja asiakkaan palvelujen integraatio

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu (STM) kertoi johtoryhmälle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelusta. Olennaisena ohjaavana periaatteena järjestämislain ja koko sote-uudistuksen valmistelussa on varmistaa palvelujen yhteensovittaminen eli integraatio.

Integraatiota voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: 1) järjestämisen eli hallintorakenteen integraation tasolla ja 2) asiakkaan palveluintegraation tasolla. Sote-rakenneuudistuksella ja -lainsäädännöllä luodaan edellytykset ensimmäisen kohdan toteutumiselle ja siten perusta asiakkaan toimiville palveluille. Asiakastason integraatiota syvennetään muulla lainsäädännöllä ja toiminnan kehittämisellä.

Sote-uudistuksessa integraatiota eli palvelujen yhteensovittamista voidaan parantaa, sillä maakunnat olisivat nykyisiä kuntia suurempia järjestäjätahoja. Niillä olisi siten hyvät mahdollisuudet yhteensovittaa palveluja eri tasoilla (perus- ja erityistaso) sekä horisontaalisti (terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja muut palvelut).

Sote-järjestämislaissa säädettäisiin maakunnan velvoite huolehtia palvelujen yhteensovittamisesta. Muussa lainsäädännössä säädettäisiin jatkossakin esimerkiksi monialaisesta yhteistyöstä.

Maakunnan hallinnosta säädettäisiin maakuntalaissa

Johtoryhmä keskusteli tulevien maakuntien hallinnosta. Siitä säädettäisiin tämänhetkisten suunnitelmien mukaan maakuntalaissa. Säännökset olisivat yleisiä ja jättäisivät maakunnan tarkemman organisaatiorakenteen maakuntavaltuuston päätettäväksi. Valtuusto olisi maakunnan ylin päättävä toimielin.

Lisäksi johtoryhmä käsitteli sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa uudessa sote-rakenteessa. Valmistelun lähtökohtana on nykyinen lainsäädäntö ja viranomaisten toimivalta eli Valviran ja aluehallintovirastojen valvontarooli.

Sote-uudistuksen ministeriryhmä tekee tarkemmat linjaukset maakunnan hallinnosta ja sote-valvonnasta.

Lisätietoja:

kokouksen puheenjohtaja, kansliapäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, [email protected]

Sivun alkuun