Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sote-tiedon strategia on vahvistanut sote-toimijoiden tiedonhallintaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.1.2019 9.10
Uutinen

Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia on vahvistanut tiedonhallinnan merkitystä laajalti sote-toimijoiden parissa, kertoo tuore arviointi. Vuonna 2015 julkaista strategia on ohjannut keskeisesti sote-tiedonhallintaa ja sähköisten palveluiden kehittämistä.

Strategian tavoitteena on ollut tukea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidossa parantamalla tiedonhallintaa ja lisäämällä sähköisiä palveluja. Arvioinnin mukaan nämä tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja niiden merkitys on jopa kasvanut.

Strategia valmisteltiin yhteistyössä usean toimijan kanssa. Arvion mukaan tällainen valmistelu on vahvistanut sote-sektorin edelläkävijän asemaan tiedonhallinnassa.

Suurimmat haasteet liittyvät strategian toimeenpanoon. Tavoitteena on ollut koota yhteen ja koordinoida eri osapuolten toimintaa kansallisesti. Toimenpiteet ovat monilta osin vielä kesken. Positiivisena tuloksena on Kanta-palvelujen käytön laajuus ja uusien toiminnallisuuksien kehittäminen sekä sosiaalihuollon laajennus.

Arvioinnissa suositetaan muun muassa strategian asemointia, toimeenpanon uudelleenorganisointia ja toimenpiteiden priorisointia. Ohjausrakenteita pitäisi selkeyttää ja rahoituksen koordinointia kehittää. 

Sote-tiedonhallinta nivotaan jatkossa osaksi STM:n yhteistä strategiaa

Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian linjauksia ja niiden toteutumista arvioitiin syksyllä 2018. Työn toteutti Gofore Oy. Tarkoituksena oli arvioida strategian merkittävyyttä, toimeenpanoa ja sisältöjen ajankohtaisuutta.

Arvioinnin tuloksia hyödynnetään strategian toimeenpanon kehittämisessä ja tarvittaessa uudelleen suuntaamisessa tulevan hallitusohjelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategisia tavoitteita ja linjauksia ei jatkossa julkaista erillisenä strategia-asiakirjana, vaan ne nivotaan osaksi sosiaali- ja terveysministeriön yhteistä strategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmia.

Lisätietoja

johtaja Minna Saario, p. 0295163146

Sivun alkuun