Hyppää sisältöön
Media

Sote-neuvottelukunnan kokous 11.5.2023: Uudistusohjelmien ja uuden hallitusohjelman yhteensovittaminen olennaista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2023 12.49
Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kokouksessa hyväksyttiin neuvottelukunnan jaostorakenne ja keskusteltiin jaostojen ajankohtaisista asioista. Lisäksi linjattiin syksyn 2023 hyvinvointialueneuvottelujen suuntaviivat.

Sote-neuvottelukunnan puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi totesi avauspuheenvuorossaan, että hallitusneuvottelujen neuvottelupöydissä on useita sote-liitännäisiä asioita käsiteltävinä, ja osa tämänkin kokouksen osallistujista on ollut kuultavina neuvotteluissa. Nyt haetaan vielä suuntaa sote-neuvottelukunnan roolille. Ensi syksy tulee olemaan neuvottelukunnan koetinkivi, jossa viilataan yhteisiä ratkaisuja sote-palvelujen kehittämiseen. 

Sote-neuvottelukunnan tehtävänä on ennakoida, seurata ja arvioida hyvinvointialueiden toimintaa ja suoriutumista sekä ennakoida sitä, miten palvelurakennetta tulisi kehittää. Lisäksi tehtävänä on edistää valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteiden toteutumista. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva keskustelu, tiedon jakaminen ja sote-lainsäädännön kehittämistarpeiden tunnistaminen.

Neuvottelukunnan pääsihteeri Salme Kallinen (STM) esitteli jaostorakennetta, jonka neuvottelukunta hyväksyi. Neuvottelukunnan alaisuudessa toimii jaostoja, jotka käsittelevät kansallisesti kriittisiksi arvioituja kehittämiskohteita. Neuvottelukunnan jaostot ovat valmius ja varautuminen, digitalisaatio ja tiedonhallinta sekä uutena ennakointi, arviointi ja kehittäminen. Jaostojen ajankohtaiset kuulumiset käytiin kokouksessa läpi.

Neuvottelukunta hyväksyi Ennakointi, arviointi ja kehittäminen -jaoston perustamisen. Jaoston tavoitteena on tukea neuvottelukuntaa ennakointi- ja arviointitehtävässä. Tehtävänä on myös koota tietoa väestön hyvinvoinnin ja terveyden kehityksestä, palvelutarpeesta ja sote-palvelujärjestelmän toimivuudesta. Lisäksi jaosto kokoaa yhteen hyvinvointialueiden esitykset ja ministeriöiden aloitteet sote-tavoitteiksi. Jaoston jäsen- ja työryhmärakenne vahvistetaan myöhemmin.

Uudistusohjelmat ja varautuminen hyvinvointialueneuvottelujen keskiössä

Osastopäällikkö Kari Hakari (STM) ja neuvotteleva virkamies Tiina Snellman (SM) avasivat kevään 2023 hyvinvointialueneuvottelujen tuloksia. Ensimmäisissä varsinaisissa neuvotteluissa 14.2. –29.3.2023 keskityttiin erityisesti hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden uudistusohjelmiin, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen, hoito- ja palveluvelan purkamiseen, henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen sekä tiedonhallinnan ja digiturvallisuuden kysymyksiin. 

Pelastustoimen teemoista hyvinvointialueneuvotteluissa nousivat pinnalle ammattitaitoisen henkilöstön ja palvelujen saatavuus, varautuminen, onnettomuuksien ehkäisyn valvonta sekä toimintavalmiusaikaan liittyvät asiat. Suurin osa neuvotteluihin osallistuneista oli sitä mieltä, että neuvottelujen ilmapiiri on luottamuksellinen, mutta ajan löytäminen neuvotteluihin valmistautumiseen on vaikeaa.

Syksyn neuvotteluissa 24.10.2023 alkaen tulee huomioida keväällä sovittujen asioiden seuranta, uuden hallitusohjelman vaikutukset, talousnäkymät sekä kansallinen yhteistyö ja kansalliset toimenpiteet henkilöstökysymyksissä. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja, hyvinvointialuejohtajaverkoston puheenjohtaja Ilkka Luoma toivoi, että hyvinvointialueet, ministeriöiden virkajohto sekä poliittinen johto keskustelisivat syksyllä myös siitä, miten ja millaisilla lainsäädäntömuutoksilla alueet voivat käytännössä toteuttaa hallitusohjelman mukaisia tavoitteita ja miten tavoitteiden toteutumista saadaan mitattua. Erityisesti tulisi käsitellä erikoissairaanhoidon työnjakoa, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, hoitotakuun toteuttamisen keinoja, monikanavarahoituksen purkua sekä muun muassa kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen liittyviä seikkoja.

– Syksyn hyvinvointialueneuvotteluissa on olennaista keskittyä konkretiaan ja yhteiseen arvioon siitä, mitä on jo saavutettu ja mitä voidaan edistää. Myös suositusten antaminen voisi tulla kysymykseen. Uudistusohjelmien ja hallitusohjelman yhteensovittaminen on tärkeää, totesi Kari Hakari.

Sote-neuvottelukunnan jaostojen sekä muiden neuvottelukuntien kuulumiset

Digitalisaatio ja tiedonhallinta -jaoston ajankohtaiset asiat esitteli johtaja Minna Saario (STM). Jaosto on kokoontunut kaksi kertaa ja työskentely on saatu hyvin käyntiin. Jaoston kokousten teemoja ovat ohjaus, kehittäminen, hankkeet ja lainsäädäntötyö. Valmius ja varautuminen -jaostosta lääkintöneuvos Lasse Ilkka (STM) kertoi valmiuden ja varautumisen jaoston kanssa käsiteltävistä asioista, kuten TUVE:n käytöstä ja turvallisuusselvityksistä hyvinvointialueilla sekä rekisterinpidosta varautumisjärjestelmissä. Lisäksi hän kertoi ajankohtaisesta kyberuhkasta.

Pelastustoimen neuvottelukunnan katsauksessa Tiina Snellman kertoi, että seuraavassa neuvottelukunnan kokouksessa käsitellään sisäministeriön valtakunnallinen selvitys, tietopyynnön kehittämistarpeet ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2024 alusta.

Hyvinvointialuehallinnon ja talouden neuvottelukunnan kuulumisia avasi neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Antto Korhonen (VM). Helmikuun kokouksessa käsiteltiin muun muassa julkisen talouden ennustetta. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietoja, sote-siirtolaskelman oikaisua sekä vuoden 2024 lainanottovaltuuksia.

Kokouksen lopuksi todettiin, että sote-neuvottelukunnan työskentelystä on tekeillä gradu, jota valmistelee hallintotieteiden opiskelija Miia Sinikumpu. Sote-neuvottelukunnan seuraavat kokoukset järjestetään 28.09.2023 ja 14.12.2023.

Lisätietoja

pj, kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]

Sivun alkuun