Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård till välfärdsområdena: behovet av tilläggsfinansiering följs upp och man reagerar vid behov

FinansministerietInrikesministerietJustitieministerietSocial- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
8.10.2021 11.22
Pressmeddelande
Suomen kartta post-it lapuista

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård är nöjd med genomförandet av social- och hälsovårdsreformen som inletts och följer fortlöpande med genomförandet. Ministerarbetsgruppen anser det vara viktigt att välfärdsområdenas beredningsarbete är fortsatt planmässigt.

Ministerierna bedömer förberedelserna inför inledandet av välfärdsområdenas verksamhet och förvaltning och även hur den finansiering som anvisas för ändamålet används och om den är tillräcklig. Avsikten är bl.a. att under slutet av året samla in uppgifter om välfärdsområdenas ekonomiplaner. 

Regeringen har lagt fram att sammanlagt 262 miljoner euro avsätts för beredningsarbetet i välfärdsområdena under åren 2021–2022. Finansieringen beviljas som statsunderstöd från finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. Välfärdsområdenas eventuella behov av tilläggsfinansiering bedöms i takt med att genomförandet framskrider, och man bereder sig på behovet i tilläggsbudgetpropositionerna under 2022.

Ytterligare information:

Noora Heinonen, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30148, noora.heinonen(at)gov.fi

Sivun alkuun