Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sote-johtoryhmä viitoitti jaostojen työskentelyä

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.10.2019 15.37
Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johtoryhmä kävi läpi 7. lokakuuta sote-uudistuksen jaostojen työtä ja viitoitti valmistelua.

Sote-uudistuksen jaostot ovat pääosin aloittaneet toimintansa. Johtoryhmän alaisuudessa toimii neljä jaostoa. Jaostojen asettamispäätös ja tehtävät löytyvät täältä.

Rahoitusjaoston puheenjohtaja, finanssineuvos Markku Nissinen (VM) esitteli jaoston työtä. Rahoitusjaoston alaisuuteen perustetaan laskentaryhmä, jonka tehtävänä on tehdä maakuntien ja kuntien rahoitukseen liittyvää laskentaa valmisteltavien maakuntien rahoituslain, verolakien ja valtionosuuslain pohjalta. Selvitys maakuntien verotusoikeudesta ja monikanavarahoituksen purkamisesta tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kunnat palveluiden tuottajina –erillisselvitysjaoston puheenjohtaja, ylijohtaja Tuija Kumpulainen (STM) esitteli erillisselvityksen valmistelua. Jaosto selvittää Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia palveluiden tuottajina vuoden loppuun mennessä. Selvityksen raporttiluonnos julkaistaan loka-marraskuun vaihteessa laajalle kommentointikierrokselle. Lopullinen selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Järjestämisjaoston työn etenemistä esitteli jaoston puheenjohtaja, hallitusneuvos Auli Valli-Lintu (STM). Järjestämisjaosto on kartoittanut linjausta edellyttäviä uudistuksen lähtökohtia kuvaavia asioita sekä aikatauluttanut työtään siten, että siinä otetaan huomioon erillisselvitykset ja muut asiat, jotka voivat vaikuttaa uudistuksen aikatauluun.

Johtoryhmän asettamispäätökseen täsmennyksiä

Johtoryhmän asettamispäätöstä täsmennettiin hallituksen esityksen muotoon valmisteltavien säädösehdotusten osalta. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevien lakien ja niihin liittyvien muiden lakien lisäksi myös pelastustoimen järjestämistä koskevat lait ja niihin liittyvät muut lait.

Johtoryhmän 2. varapuheenjohtajaksi nimettiin pääsihteeri Päivi Salo (STM). Aiemmin 2. varapuheenjohtajana toiminut johtaja Tuija Kumpulainen (STM) jatkaa johtoryhmän jäsenenä.

Salo aloitti sote-uudistuksen pääsihteerinä 1. lokakuuta. Hänen tehtävänään on johtaa uudistuksen säädösvalmistelua.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338, [email protected]

Kokoustiedote
Sivun alkuun